TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Kalender/Regionmøte Nord

Regionmøte Nord

Startdato: 21.05.2019
Sluttdato: 21.05.2019

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 21.03.2019

Sted: Pasvik
DTG: 21051300-2205
Lokasjon:

Svanhovden konferansesenter

 

Invitasjon til Regionmøte 2019

 

Det inviteres med dette til Regionmøte i Skognæringa Kyst/Kystskogbruket.

 

Erfaringene og tilbakemeldingene fra fjorårets regionmøter har vært positive. Alle fylker stiller med noen fra skognæringsnettverkene og sekretariatene. De fleste av fylkesmennenes representanter i Kystskogbruket deltok, og i tillegg stillte representanter fra styret og administrasjonen i Skognæringa Kyst.

 

Med disse møtene ønsker vi å ha tid til å informere, diskutere og reflektere rundt de store oppgavene som vi nå står midt oppe i. Derfor er formålet med disse møtene:

  • Informasjonsutveksling og overføring av erfaringer mellom nettverkene.
  • Tid til drøfting av strategier i det videre arbeidet.
  • Tid til drøfting av det videre arbeidet i nettverkene og i Skognæringa Kyst.

 

 

Program her

Møteleder: Ole Hartvig Bakke (arbeidende styreleder). Tidsplanen justeres etter behov.

 

Ansvarlig for foredragene vil variere mellom hver region, og vi tar forbehold om mindre endringer på programmet.