TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Gjødsling av skog -lønnsomt og klimavennlig!

Gjødsling av skog -lønnsomt og klimavennlig!

Gjødsling av skog kan gi opp mot 30-40 % økt avkastning. Det fører også til at trærne binder mer CO₂.

Denne nyheten ble publisert av: Mette Danielsen Publisert dato: 11.05.2017

Denne gjødslingen foregår via helikopter i trærnes vekstsesong -fra midten av juni til ut i august. For optimal effekt, bør det gjødsles på friske gran- eller furubestander på middels rik mark omtrent 10 år før bestandet skal hogges. Flyvningene krever mye planlegging. Piloten gjødsler etter GPS, basert på datafiler som på forhånd er utarbeidet og arealtegnet. Enkelte miljøhensyn må tas, men riktig gjødseltype og dosering på riktig type skog er både lønnsomt og klimavennlig. Du kan lese mer om dette på NIBIOs nettsider.

Foto: Atle Veddegjerde.

Denne nyheten er også lagt ut på arenaskog.no