ÅRSMØTE SKOGNÆRINGA KYST

Detaljer

5. jun 2023

Digitalt møte på TEAMS

Det innkalles til digitalt årsmøte i Skognæringa mandag 5. juni kl 13.00 – 15.00

Det er ikke mottatt innkomne saker innen tidsfristen, en måned før årsmøtet. Dersom noen likevel ønsker å reise en sak i årsmøtet, sendes forslaget til ole.bakke@kystskogbruket.no innen 22. mai, så vil styret vurdere behandling av saken i årsmøtet. 

I forkant av årsmøtet blir det medlemsmøte i Skognæringa Kyst. Se mer her.

DAGSORDEN
 • Sak 1. Åpning av møtet og godkjenning av innkalling
 • Sak 2. Valg av møteleder og referent
 • Sak 3. Godkjenning av stemmeberettigede og valg av tellekorps
 • Sak 4. Godkjenning av sakliste
 • Sak 5. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 • Sak 6. Årsmelding for 2022
 • Sak 7. Årsregnskap for 2022
 • Sak 8. Vedtektsendringer Skognæringa Kyst SA
 • Sak 9. Vedtektsendringer normalvedtekter skognæringsforum
 • Sak 10. Valg
 • Sak 11. Fastlettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer
 • Sak 12. Innkomne saker

Årsmøtet er åpen for alle medlemmer i fylkesvise skognettverk/skognæringsforum.
Hvert skognettverk/skognæringsforum har 2 eller 3 utsendinger med stemmerett i årsmøtet. Ved avstemming har utsendingene en stemme hver.

 

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 318 281 888 52
Passord: VUn6CV

Last nedTeams | Join on the web

Finn ut mer | Møtealternativer