Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Fagdag i Nordland 16. april 2020: Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk?

Detaljer

16. apr 2020

Mosjøen videregående skole, avdeling Marka

Skogpådriver på Indre Helgeland, Skognæringsforum Nordland og Mosjøen videregående skole

inviterer skogeiere, skognæringsaktører, næring/skogbruk i kommunene, politikere og forvaltning til

fagdag med tema

Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk?

Rekruttering og skogskjøtsel

Interessant program er under utarbeidelse, dagen fordeles på disse to temaene:

  • Primærskogbrukets kompetansebehov
  • Lærlinger til skogsoperatørfaget, skognæringas behov, fylkets utdanningstilbud.
  • Hvordan sikrer vi rekrutteringa?
  • Kvalitet i fremtidskongen – framtidig virkesbehov
  • Skogkurs, Landbruksdirektoratet og kommunene er invitert til å bidra.

 Endelig program sendes ut før påske.

Mosjøen videregående skole, avdeling Marka

Unnamed Road, 8658, Mosjøen, Norge