Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Invitasjon til valgkampmøte om skognæringspolitikk – Visjoner for bærekraftig skognæring i Trøndelag

Detaljer

22. aug 2019

12:00 - 15:00

Skognæringa i Trøndelag inviterer for 8. gang til valgkampmøte Skogn.

Verden etterspør stadig flere løsninger av skog og tre. Skognæringa i Trøndelag har særlige forutsetninger for å møte denne etterspørselen gjennom å være en komplett skog- og treklynge, samt at vi har etablert innganger i nye verdikjeder og samarbeid med verdensledende FoU miljøer. Skogklyngen med utgangspunkt i Trøndelag løfter blikket og ambisjoner internasjonalt og leder an i utvikling og kommersialisering av bioøkonomien. Skognæringa har gått fra å være en tradisjonsrik næring med lang historie til å bli et symbol på fremtiden. I tillegg til at vi kan firedoble omsetningen og øke verdien pr stokk har tre potensial til å bli ett av Norges mest effektive og rimelige klimatiltak.

I lys av dette har vi ambisjoner om å gå fra Arena Skog til et høyere klyngenivå: Arena PRO med nye mål og muligheter og styrket innsats.

På møtet presenteres nye satsningsområder og klyngens nye navn lanseres!

Av hensyn til serveringen trenger vi oversikt over antall deltakere. Meld deg på innen 13. august. Påmeldingsskjema finner du under.

Kontaktperson