MEDLEMSMØTE SKOGNÆRINGA KYST

Detaljer

5. jun 2023

Teams

Til alle medlemmer, gode hjelpere og venner av skog- og trenæringa fra Agder til Finnmark.

 

Årets medlemsmøte, i forkant av årsmøte i Skognæringa Kyst SA, har «Framtidsskogen» som tema.

Offentlig resultatkartlegging i etterkant av tømmerhogster viser at det er for mange hogstfelt som ikke plantes til.

På oppdrag fra, og i tett samarbeid med, Statsforvalterene i kystfylkene, har Skognæringa Kyst gjennomført en spørreundersøkelse blant skogeiere for å finne fram til årsaker til manglende planting.

Nå er resultatene klare og prosjektleder Rune Hedegart skal presentere funnene og diskutere rundt anbefalte tiltak.

 

Ny Melding om Kystskogbruket er vedtatt, og Ole Hartvig Bakke tar oss igjennom de viktigste punktene og presenterer planer for oppfølging.

 

Etterpå tar vi en virksomhetsgjennomgang fra Skognæringa Kyst

 

Velkommen skal alle være!

 

Skognæringsnettverka bes videresende denne invitasjonen til sine medlemmer og styremedlemmer som ikke har mottatt denne invitasjonen.

 

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 368 705 798 944
Passord: y4Dqt5

Last nedTeams | Join on the web

Finn ut mer | Møtealternativer