Møte om utbygging av tømmerkai: Sørfold, Elkem Salten

Detaljer

25. aug 2021

I samråd med Landbruksdirektoratet v/ Per Odd Rygg, blir det invitert til kaimøte i Sørfold.

Det vil bli sendt ut invitasjon til aktuelle deltakere.

Tema: Utbygging av tømmerkai: Sørfold, Elkem
Tid: Onsdag 25. august kl. 12-14
Stad: Rådhuset på Straumen

Status for tømmerkaiutbygging i Norge v/ Per Odd Rygg, Landbruksdirektoratet og Helge Kårstad, Kystskogbruket
Status og framdriftsplan for tømmerkaien hos Elkem v/ Ove Sørdahl, Elkem

Helge Kårstad, Kystskogbruket i samråd med Per Odd Rygg, Landbruksdirektoratet
Mob: Helge, 48020261
Mob: Per Odd, 41545598

Sørfold rådhus, Straumen, Norge