NORDIC GREEN BUSINESS FORUM 09-10.12.2021

Detaljer

9. - 10. des 2021

VELKOMMENT TIL NORDIC GREEN BUSINESS FORUM!

Nordic Green Business Forum er en arena og en møteplass med det mål om å bli den største arena i med fokus på grønn virksomhet. Skognæringsforum Trøndelag – WoodWorks! er en av eierne og oppfordrer derfor til å melde dere på og sette av datoene 09-10 desember 2021 i kalenderen!

Forumet blir et årlig arrangement som veksler mellom Sverige og Norge / Jämtland og Trøndelag annethvert år. Og i år holdes arrangementet i Östersund. Det settes dagsorden for grønne næringers forretningsmuligheter, og det vil være det opplagte stedet å være for alle som er interessert i grønne virksomheter.

Arrangementet blir gjennomført i i digital form, om det ikke lar seg gjøre med fysisk oppmøte i Östersund!

Les mer om NGBF på nettsiden. Her finner du også programmet og link for påmelding

Östersund, Sverige