Nordland: fagdag og skogpolitisk seminar om infrastruktur for regional verdiskaping fra skogressursene i Nordland

Detaljer

28. - 29. aug 2023

Skognæringsforum Nordland inviterer i samarbeid med Steigen kommune til fagdag og skogpolitisk seminar om

Infrastruktur for regional verdiskaping fra skogressursene i Nordland

 

Sted:  Steigen Vertshus i Leinesfjord, se kart her.

Båt fra Bodø – Helnessund kl. 11.25, oppsatt buss tur-retur Helnessund til Leinesfjord

Tid:     lunsj-lunsj, 28.08.23 kl. 13.00 – 29.08.23 kl. 15.00

 

Mer info og program kommer!

 

Helnessund, Norge