Skogkonferanse «Skog i nord 22» – Alta

Detaljer

16. - 17. aug 2022

Scandic Hotel Alta

For alle som jobber med og har interesse for skog, skogbruk, treforedling og bruk av tre i Nordland, Troms og Finnmark

 

Meld dere på konferanse med fagutferd i Alta

Konferansen arrangeres av Nord Norges skogsmannsforbund  http://skogsmannsforbundet.no/

 

Påmelding https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/konferanse/2022/08/skog-i-nord-22/

 

PÅMELDINGSFRIST 1.JULI 2022

 

Program – Skog i nord 22 – 13.05.22

 

 

Med hilsen styret i NNSF

Tor Håvard Sund                              Helge Molvig                     Oddleif Nordsletta

Scandic Hotel Alta

Scandic Alta, Løkkeveien, Alta, Norge