Skogpolitisk seminar på Rognan i Nordland: SKOGENS ROLLE I BIOØKONOMIEN – SKOGBASERTE ARBEIDSPLASSER OG KLIMAVENNLIG VERDISKAPING

Detaljer

24. aug 2021

Rognan

Skognæringsforum Nordland inivterer de politiske partiene i Nordland til skogpolitisk seminar

Verden, med Europa i førersetet, er i ferd med å ta inn over seg at vi har en klimakrise, med påfølgende politikk og strategier for et grønt skifte og overgang til bioøkonomi. Nordland har store skogressurser som kan bidra til bærekraftige og klimavennlig verdiskaping. Derfor bør skognæringspolitikken være på dagsorden også før kommune- og fylkestingsvalget i 2021. På denne bakgrunn inviterer vi de politiske partiene i nordland til å presentere sin skogpolitikk på skogpolitisk seminar

SKOGENS ROLLE I BIOØKONOMIEN – SKOGBASERTE ARBEIDSPLASSER OG KLIMAVENNLIG VERDISKAPING

Tid og sted: Tirsdag 24. august kl. 15.00 til kl. 20.00 på Rognan

Program:

Kl. 15.00             Velkommen til valgkampmøte om skognæringspolitikk v/ Bjørn Borgan, leder for Skognæringsforum Nordland.

Omvisning på Rognan Bioenergi AS, som bruker jomfruelig trevirke i sitt forbrenningsanlegg. Forflytting til møtelokale, detaljer kommer.

Kl. 16.00             Enkel middag

Kl. 17.00             Skogen i Nordland – ressursgrunnlaget og verdikjedene.

    • Kort oversikt, med status for skogvernprosess og situasjonen for Arbor v/ Bjørn Borgan
    • Eksempler på skogbasert bærekraftig verdiskaping – presentasjon av lokal aktør

Skogens rolle i den framtidige bioøkonomien – hva er mulighetsrommet?

    • BGINN – Blågrønt Innovasjonssenter ved Nord universitet v/rep. fra prosjektledelsen
    • Artic Cluster Team v/ klyngeleder Monica Paulsen

Kl. 18.00             PANELDEBATT – Partiene presenterer kort sin skognæringspolitikk – debatt og oppklarende samtaler

Kl. 20.00             Vel heim, og GODT VALG!

Detaljert program kommer.

Rognan

Rognan, Norge