Taubanekurs for skogbruksleiarar

Detaljer

23. - 24. okt 2023

Rosendal i Kvinnherad

Pris: kommer

Det blir gjennomført kurs om taubane for skogbruksleiarar veke 43: mandag 23 oktober kl. 12 til tysdag 24 oktober kl. 16.00.
Stad blir Rosendal i  Kvinnherad. Det vil også pågå ei taubanedrift i dette området på denne tida.

Overnatting og møtelokale blir på Rosendal Fjordhotell.
Vi kan samordne noko transport om nødvendig.

 

Vi kjem tilbake med meir program m.m. etter sommarferien.