Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Verdikjededialog for lokale materialvalg i byggeprosjekt

Detaljer

28. sep 2020

Zoom, og Arkitektenes hus, Brattørgata 4, Trondheim

Pris: Gratis men påmelding påkrevd

VERDIKJEDEDIALOG I BYGGEPROSJEKT

Kystskogbruket  har samarbeidet med Helen og Hard som gjør nye utprøvinger i byggeprosessene for å oppnå bærekraftig og innovativ bruk av tre. På dette møtet får du høre om deres metoder og resultater. Denne kvelden er en del av en studie som kartlegger arkitekters og små leverandørers arbeidsmetoder.

I samarbeid med deltakere i WoodWorks!Cluster har Kystskogbruket gjennomført intervju med noen aktører i bransjen, og nå ønsker de flere svar fra dere som kommer på samlingen. Har du ikke mulighet å komme på møtet, men gjerne vil delta i undersøkelsen – meld deg på med et slikt varsel. Alle påmeldte vil få tilsendt link til spørreundersøkelsen i egen e-post. Dette kommer noen dager før arrangementet. Du er ikke pliktig til å svare, men vi setter stor pris på alle svar som kommer inn!

Det er begrenset antall plasser i Arkitektenes hus, og de som ønsker å delta fysisk må melde seg på med navn, adresse og telefonnummer som del av smittevernsarbeid. Arrangementet vil også gå digitalt, link følger i e-post.

PROGRAM

  • «Verdikjededialog  – kan det bringe lokale treleverandører inn i større byggeprosjekter?» Reinhard Kropf, Arkitektfirma Helen&Hard AS, arkitekt og Founding partner
  • «Digitalisering for deltakelse og markedstilgang for lokale treleverandører», Aina Reppe og Kristin Støren Wigum, Kystskogbruket

Les mer om Trondheim arkitektforening, innhold og arrangementet. Frist for påmelding 27. september.

Zoom, og Arkitektenes hus, Brattørgata 4, Trondheim

Brattørgata 4, 7010 Trondheim, Norge