Vestland: Bedriftsbesøk og årsmøte i Holmefjord 8. juni 2023

Detaljer

8. jun 2023

Holmefjord

Pris: ruben@skogselskapet.no

Vestland Skognæringsforum informerer at det blir bedriftsbesøk og årsmøte i Holmefjord torsdag 8. juni frå kl 11-15.

Det blir omvisning på Tønnegarden og servering av varmmat. (https://tonnegarden.no/) Etter årsmøte i Vestland Skognæringsforum blir det synfaring på den den nye tømmerkaia og eit besøk hjå Vestlandske Limtre Industri AS. Sjå meir detaljar i vedlegget «Innkalling til årsmøte». (https://vlimtre.no/).

Alt ligg i Holmefjord i gamle Fusa kommune

Innkalling til årsmøte

Det er opent for alle, og er gratis (med sein avbestilling blir ein fakturert 250,- grunna matbestilling). Påmelding innan 5. juni.

 

Ps. Vossamøte, med skogseminar og skogdebatt blir måndag 28.august. Temaet blir skogplanting. Hald av datoen

 

Mvh

Ruben Bøtun

Sekretær

Mobil. 957 61 717

ruben@skogselskapet.no
www.kystskogbruket.no