Webinaruke: Det grønne skiftet – Er det skog nok i Norge?

Detaljer

27. apr 2021

Tirsdag 27.april – Det grønne skiftet – Er det skog nok i Norge?

Skogen er en betinget fornybar ressurs og en viktig del i det grønne skiftet. Mange meldinger er lagt fram, og mange bedrifter må endre takta for å nå utslippsreduksjoner og krav. Er det nok skogareal til alle gode formål? Klarer vi å opprettholde et bærekraftig skogbruk? Vi får innlegg fra strategisk nivå, til skogforvaltning og bruk med langsiktig perspektiv!

Innlegg fra 0830-1000, Nachspiel og åpen refleksjon fra 1000-1030.

Påmelding finner du her!