Webinaruke: Fra skog til produkt – Den gode historie

Detaljer

30. apr 2021

Fredag  30.april –  Fra skog til produkt – Den gode historie

Trenæringa var en gang tuftet på lokal kunnskap, tradisjoner og behov. I lys av oljen har vi i større grad eksportert virke og outsourcet produksjon, har dette ført til at vi har mistet kunnskap og ferdigheter for videreforedling? Kan vi hente tilbake gammel kunnskap og legge til rette for ny innovasjon i trenæringa? Har vi noe å lære av våre naboland? Vi får innlegg om både skogens potensial ved ny type sortering, små aktører som går sammen, og en båtbyggers tenking om utnyttelse av treets fantastiske egenskaper.

 

Innlegg fra 0830-1000, Nachspiel og åpen refleksjon fra 1000-1030.

 

Påmelding finner du her!