Webinaruke: Verdien av tre, fra skog til skrog – Hva blir framtidas arv og innovasjon fra kystskogbruket?

Detaljer

27. - 30. apr 2021

Mange kjemper om å være løsningen for framtidens bærekraftige samfunn og industrisatsing. Skog- og trenæringa har regnet seg som selvsagt i dette selskapet, men hvordan er vi rigget for bærekraftig vekst, utvikling og innovasjon? Har vi god kultur for skogbruk og hvilke nasjonale strategier kan vi strekke oss mot?

I dagene fra 27-30 april inviterer Kystskogbruket til morgenwebinar med spennenende gjester fra hele verdikjeden. Meld deg på og sett av tidspunktene!

 

KUN ÈN PÅMELDING FOR HELE UKA – DELTA PÅ DET DU ØNSKER. VELKOMMEN!

 

 

Program

Tirsdag 27.april – Det grønne skiftet – er det skog nok i Norge? 

Skogen er en betinget fornybar ressurs og en viktig del i det grønne skiftet. Mange meldinger er lagt fram, og mange bedrifter må endre takta for å nå utslippsreduksjoner og krav. Er det nok skogareal til alle gode formål? Klarer vi å opprettholde et bærekraftig skogbruk? Vi får innlegg fra strategisk nivå, til skogforvaltning og bruk med langsiktig perspektiv!

Innlegg fra 0830-1000, Nachspiel og åpen refleksjon fra 1000-1030.

Mer info om dagen program her.

 

Onsdag 28.april – Treets reinkarnasjon – upcycling

Hvordan kan vi planlegge og legger til rette for et videre liv av alle materialer i bygg for å maksimere utnyttelsen av ressursene i et sirkulært perspektiv? Vi får høre om radikal bygg og boformer, nye tenkemåter og praktisk gjennomførbarhet for gjenbruk av tre. Hva er faktisk lov å gjenbruke?

Innlegg fra 0830-1000, Nachspiel og åpen refleksjon fra 1000-1030.

Mer info om dagen program her.

 

Torsdag 29. april  – Kystskogens betydning – samspill må til!

Kan skog og trenæringa ha noe å bety for stedsutvikling, gode byer og bygder? Hva betyr skog og trenæringa i det større bildet og arbeid med FNs bærkraftsmål? Vi ser at mange regioner dessverre glemmer denne primærnæringa og tilhørende industri når det skal jobbes ut både klimaplaner og næringsstrategier. Vi får innlegg fra ambisiøse bedrifter som ser store muligheter i tverrfaglige samarbeid og nye måter å samspille på!

Innlegg fra 0830-1015, Nachspiel og åpen refleksjon fra 1015-1030.

Mer info om dagen program her.

 

Fredag  30.april –  Fra skog til produkt – Den gode historie

Trenæringa var en gang tuftet på lokal kunnskap, tradisjoner og behov. I lys av oljen har vi i større grad eksportert virke og outsourcet produksjon, har dette ført til at vi har mistet kunnskap og ferdigheter for videreforedling? Kan vi hente tilbake gammel kunnskap og legge til rette for ny innovasjon i trenæringa? Har vi noe å lære av våre naboland? Vi får innlegg om både skogens potensial ved ny type sortering, små aktører som går sammen, og en båtbyggers tenking om utnyttelse av treets fantastiske egenskaper.

Innlegg fra 0830-1000, Nachspiel og åpen refleksjon fra 1000-1030.

Mer info om dagen program her.