Utenlandske produksjonstreslag

Wooden Wonder

De Havilland Mosquito bombers var laga av sitkagran (spruce), bjørk og balsa. Som kanskje det beste allierte kampfly under den andre verdskrigen kalla britane flyet «The Wooden Wonder». Det var såleis ikkje utan grunn at sitkagran vart planta mykje i Europa, også i Noreg etter krigen. Norske forsøksfelt i sitkagran saman med dei første hogstane i dag syner eventyrlege gode resultat dersom skogen er gammal nok.

Les mer »

Har vi strukket oss for langt?

Hva er gale med produksjonsskog av sitkagran i kystskogfylkene? Er det slik at skognæringa fremstår som slem og grisk? Er skognæringa livredd for å stå rakrygga og si at vi tar svært godt vare på miljø og mangfold? Har vi strukket oss for langt?

Les mer »

Nye norske klimaproblem!

Kronikk skrevet av Lorentz B. Nilssen, tidligere leder av Skogselskapet i Rogaland. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Her på Vestlandet har trær som lerk og flere typer gran vanligvis vært brukt fordi disse er godt egnet i kystklima, hvor andre treslag er lite egnet. I sommer kom Direktoratet for Naturforvaltning med forslag…

Les mer »