Nyheter

Kategorier

Sitka, pøbel eller skytshelgen?

Utenlandske produksjonstreslag har de siste årene vært et stridstema. På hver sin side står skogbruk og miljøvern. Sistnevnte har som oftest argumentert med at sitka…

Les mer

Ei openberr transportåre

«Vi treng ei konkurransedyktig skog- og trenæring. Den lange kystlina er ei openberr transportåre for å frakte tømmer frå skogen til maknaden» sa klima- og…

Les mer

Skogsveier i fokus på Sør-Vestlandet

Infrastruktur er nøkkelordet hos oss dette året sier Martin Bråthen, som er prosjektleder for driftsteknikk og infrastruktur hos Skogkurs.   Fra og med første januar i…

Les mer

Frå skog til industri

“Vi vil medverke til ein best mogeleg vegstandard frå skog til industri i heile landet” sa Torill Eidsheim (Høgre, Vestland) då representantar frå Kystskogbruket møtte…

Les mer

Sterkare fokus på taubaner

Norske virkeskjøparar vil saman med aktørar i skognæringa styrkje kapasitet, kunnskap og beredskap kring skogsdrift i taubaneterreng. Driftstilskotet til taubanedrift må aukast og det må…

Les mer