Nyheter

Kategorier

Ikke bare lykkelig som liten?

Det var 112.816 av dem i 2008 og i norsk skogbruk eies de av vesentlige personer. Skogeierne. De som beslutter om det skal skje noe…

Les mer

Skal finne egnede virkesterminaler

Som en del av infrastrukturen i skognæringen vart det også i melding om Kystskogbruket pekt på at det må rettes et sterkere fokus også på…

Les mer

Økende mengde gammelskog i Trøndelag

Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning av gammel skog i Trøndelag. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 De nye tallene…

Les mer

Ny prosjektleder

Kirsti Haagensli (46) er ansatt som ny prosjektleder for Kystskogbruket. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 Kirsti Haagensli (bildet) startet mandag 4.oktober som…

Les mer

Uttalelse til Giske

Skognæringa i Trøndelag ønsker å sette fokus på behovet for langsiktige konkurransedyktige rammevilkår for sine næringer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 04.10.2010 I…

Les mer

Vellykket skogsamling i Vesterålen

Rundt 40 personer fra nær og fjern var med da prosjektet “Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket” arrangerte skogsamling i Vesterålen 20.-21. september. Denne nyheten ble publisert…

Les mer

Kompetansen på tynning styrkes

Skogbruket i Sør-Trøndelag gratuleres med Morten Lien som i september har gjennomført instruktørkurs og ble autorisert til å være instruktør i tynning. Denne nyheten ble…

Les mer

Vil analysere kulturtiltak

Skogbruk er ei langsiktig næring der valg som tas tidlig i omløpet får konsekvenser mange tiår framover. Valg er forbundet med kostnader eller investeringer. Denne…

Les mer

Nye norske klimaproblem!

Kronikk skrevet av Lorentz B. Nilssen, tidligere leder av Skogselskapet i Rogaland. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Her på Vestlandet har trær…

Les mer

Trenger mer kunnskap

Rådgivende organ, skogplanteskolene og skogeierne trenger kunnskap om skogens klimatilpasning for å være i stand til å ta riktige beslutninger for effektiv og sikker skogproduksjon…

Les mer

Ser lyst på skogsvegframtida

Flere små og store oppdrag i løpet av det siste halve året gjør at vegplanlegger Are Søreng i Sør-Trøndelag ser lyst på fortsettelsen. Samtidig står…

Les mer