Nyheter

Kategorier

SKOGNÆRINGA ER OPPTATT AV MILJØ

I bratte skrenter opp mot Hegra festning kjører Håvard Fossbakk hogstmaskin for Næsbø skog. Terrenget i Trøndelag er utfordrende for skogsmaskin og lastbærer, men næringa er opptatt av å ta vare på skogbunnen, kantsoner ned mot bekker og elver og planting av ny skog etter hogst. 

Les mer

Mobilisering for trebruk og videreforedling!

3-årig prosjekt har avdekket og pisket opp prosjekter, kompetanse, nettverk og aktører for videreforedling av tre fra Kystskogbruket. Prosjektteamet takker alle medspillere for spennende og…

Les mer

Kappedag med Bakt potet

Aldri før har det vore så stor interesse for skogdagar med tema kapping av tømmer, fortel instruktør Arnt Laukeland. Sjølvhogst er blitt meir og meir…

Les mer

Skognæringen Kyst med klar tale til statsministeren

Skogbudsjettet for 2022 er det svakeste som har vært på mange år, pga bortfallet av bla. 36 mill i LUF-potten. Skal regjeringen nå målet sitt må de jekke opp innsatsen og de må være tydeligere på satsingen på infrastruktur, som ikke var nevnt da de besøkte Moelven. 

Les mer

Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Miljødirektoratet har satt frist til 14. januar 2022 for å gi innspill til utkastet til ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Skognæringa Kyst har jobbet ganske mye med sin uttalelse og har innarbeidet innspill fra flere aktører i organisasjonen, slik at dette skal være et omforent innspill. Vi håper likevel flere skognæringsaktører og andre knytta til kystskogbruket vil gi uttalelse, der de spiller inn forhold som er viktig, sett fra deres ståsted.

Les mer

Full fart etter korona

Det har gått tregt med utbygging av tømmerkaier siste året. Mykje skuldast korona. Men i løpet av 1. halvår 2022 reknar vi med at prosjekt…

Les mer

The forest carbon debt illusion

Svenske Skogsindustrierna kom for litt tid siden med rapporten The forest carbon debt illusion. Rapporten analyserer sirkulasjonen av karbon og hvilken effekt dette har for…

Les mer