Nyheter

Ingen endringar for skogbruket

Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og staten v/ Landbruks- og matdepartementet la 30. april fram resultatet av forenkla forhandlingar for ein Jordbruksavtale 2020-2021.Det vart…

Les mer

Uttalelse til klimakur 2030

Miljødirektoratet har sendt «Klimakur 2030» på høring. Styringsgruppen for fylkeskommunalt oppfølgingsprogram har uttalt seg til klimakur 2030.

Les mer

Sitka, pøbel eller skytshelgen?

Utenlandske produksjonstreslag har de siste årene vært et stridstema. På hver sin side står skogbruk og miljøvern. Sistnevnte har som oftest argumentert med at sitka…

Les mer

Ei openberr transportåre

«Vi treng ei konkurransedyktig skog- og trenæring. Den lange kystlina er ei openberr transportåre for å frakte tømmer frå skogen til maknaden» sa klima- og…

Les mer

Skogsveier i fokus på Sør-Vestlandet

Infrastruktur er nøkkelordet hos oss dette året sier Martin Bråthen, som er prosjektleder for driftsteknikk og infrastruktur hos Skogkurs.   Fra og med første januar i…

Les mer