Nyheter

Kategorier

Hjorten et opp skogen

Hjortestammen har dobla seg sidan år 2000 og veksten er aukande. Ein fersk rapport frå NIBIO viser til estimerte verditap på inntil 46% i foryngingsfelt…

Les mer

Skogsamling på Voss

21 og 22. april var det samling for skogfunksjonærer i kommunene i Vestland fylke. I tillegg deltok Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet, Skognæringa Kyst, tømmerkjøpere og andre skogaktører. Samlinga var lagt til Voss, som ligger ganske midt i dette vidstrakte fylket.

Les mer

Taubanekalkulatoren i rute

Høg kompetanse og godt humør var einerådande då taubanefolket nyleg hadde samling i Høyanger for å teste første utgåve av taubanekalkulatoren.Tekst og foto: Helge Kårstad…

Les mer

Triveleg skogeigarlagsmøte på Stord

Stord Skogeigarlag held årsmøte i eldhuset på Litlabø, Leirvik på Stord i går. Etter nokre vanskelege år i laget, opplevde vi eit engasjert årsmøte med…

Les mer

Kvifor stoppa du taubanen?

I strålande vårveir vart det nyleg arrangert skogdag i Sauda. Det var mykje folk i alle aldrar tilstades. Ungguten Alve Lund Søndenå (bilde) utfordra Friviken,…

Les mer

SKOGKURS TRAPPER OPP

Skogkurs tar nå et skritt videre for å bidra til kompetanseøkning om skogbruk både blant aktører i skogbruket, men også allmenheten. De har nå ansatt…

Les mer