Nyheter

Kategorier

Takk til Sylvi og FrP

I sommarlege omgjevnader i Mandal takka skogfolket Sylvi Listhaug og FrP for den store jobben ho hittil har gjort for norsk skogbruk. Som Landbruks- og…

Les mer

Hjelp oss å få slutt på dette

Hjelp oss å få slutt på denne kippkøyringa sa tømmertransportør Hans Arvid Austestad då sjåførar og representantar for AT Skog, Norges Skogeierforbund og Skognæringa Kyst…

Les mer

WOODCAST – NY PODCAST OM SKOG- OG TRENÆRINGA

Woodcast er produsert av Norsk Skogbruk for WoodWorks! og Norsk Treteknisk Institutt. I podcasten vil de fortelle historier fra skog- og trenæringa som bidrar inn i det grønne skiftet, – med ny verdiskaping og arbeidsplasser. Og samtidig sørger for positivt bidrag til klimaregnskapet.

Les mer

Skog stadig viktigare i klimapolitikken

Førre veka hadde møbelprodusenten NUEN v/ Kristian og Lene Notland Harnes og Erik Aldner invitert klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Tirsdagsprat om skog og…

Les mer

Norge må ta i bruk sitt beste klimatiltak!

Uttalelse fra årsmøtet i Skognæringa kyst SA 1.06.2021
Skognæringa kyst oppfordrer på det sterkeste Regjeringa til å trappe opp satsinga på skog, i tråd med det en rekke departementale rapporter har konkludert.

Les mer

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Nyleg kunne Transportøkonomisk Institutt presentere resultata frå ein analyse kring flaskehalsar på kommuevegar. Skognæringa Kyst overrekte samtidig rapporten til Kommunenes Sentralforbund (KS) ved leiar Bjørn…

Les mer

Skal bygge taubanekalkulator

Norske taubanelag har saman med Skognæringa Kyst teke initiativet til å utvikle ein nettbasert produktivitets- og kostnadskalkulator for skogsdrift med taubane. Skogkurs og NIBIO skal…

Les mer

Mange søknader om tømmerkai

Tømmerkaiutbygging har vore ein suksess i Norge. 30 stader er no utbygd eller under utbygging sidan 2013. Men det er ikkje slutt. Innan fristen 15….

Les mer