Nyheter

Kategorier

Dei første av dei siste

Koronaepidemien stoppa mange prosessar kring utbygging av tømmerkaiar i landet, men no er det stor aktivitet igjen. Børnes Tømmerkai i Kvinnherad kommune og Stokmarknes tømmerkai…

Les mer

Krafttak for taubanemiljøet

Fylkesskogmester Torkel Hofseth i Vestland tilrår i eit brev til kommunane i fylket å auke tilskotet til bruk av taubane i bratt terreng med 100…

Les mer

Lukkeleg som liten

Medan dei store virkeskjøparane i landet fusjonerte for nokre år sidan, etablerte Ingunn, Martin og Tarje eit lokalt forankra miniføretak kalla Fjordtømmer AS. Det som…

Les mer

Diskuterte ambisjoner i Tre på Agder

2. og 3. november arrangerte treklyngeprosjektet Tre på Agder en konferanse for medlemmer og samarbeidspartnere. Formålet var å drøfte ambisjonene framover. Konferansen var prega av…

Les mer

Skognæringa Kysts styreleder

Ottar Arve Bjørkedal brenn for auka verdiskaping basert på norsk skog- og trevirke, og er oppteken  av å støtte dei som ønskjer å satse. I…

Les mer

Statsbudsjettet 2023

Tilskudd til skogsveier og tømmerkaier er foreslått redusert med 10 millioner kroner over ordinært statsbudsjett for 2023. Utenom dette er det knapt endringer når det…

Les mer

Ein brukarvenleg applikasjon

Taubanekalkulatoren er no omforma frå rekneark til ein brukarvenleg applikasjon (“app”).Igår vart appen testa ved to pågåande taubanedrifter i Sogn. Kalkulatoren for taubanedrift er den…

Les mer

Vil ha mer kompetanse på skog i Nordland

Det har vært et generasjonsskifte i skogoppsynet i Nordland, og det er en utfordring å skaffe skogkompetanse.  Skogbrukssjef i Steigen Gjermund Laxaa har tro på…

Les mer

Stor interesse for landbruksbygg i tre

Rogaland skognæringsforum arrangerte torsdag 16. september fagdag om landbruksbygg i tre på Bryne. 45 påmeldte vitner om stor interesse for bruk av tre blant bønder…

Les mer