VERDIEN AV TRE

Verdien av tre, er en ny seminarserie utviklet av Kystbrukets prosjekt for FoU, innovasjon og trebruk. Vi ønsker å skape en arena for møter mellom aktører i hele verdikjeda fra skog til designere, arkitekter og sluttmarked.