VERDIEN AV TRE

Verdien av tre, er en ny seminarserie utviklet av Kystbrukets prosjekt for FoU, innovasjon og trebruk. Vi ønsker å skape en arena for møter mellom aktører i hele verdikjeda fra skog til designere, arkitekter og sluttmarked.

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk ble sluttført desember 2021, og hadde som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket.

Sluttrapporten kan leses her!