Arrangementer

24aug 15:00

Skogpolitisk seminar på Rognan i Nordland: SKOGENS ROLLE I BIOØKONOMIEN – SKOGBASERTE ARBEIDSPLASSER OG KLIMAVENNLIG VERDISKAPING

Skognæringsforum Nordland inivterer de politiske partiene i Nordland til skogpolitisk seminar Verden, med Europa i førersetet, er i ferd med å ta inn over seg at vi har en klimakrise,…

  • Sted: Rognan
25aug 12:00

Møte om utbygging av tømmerkai: Sørfold, Elkem Salten

I samråd med Landbruksdirektoratet v/ Per Odd Rygg, blir det invitert til kaimøte i Sørfold. Det vil bli sendt ut invitasjon til aktuelle deltakere. Tema: Utbygging av tømmerkai: Sørfold, Elkem…

26aug

Styremøte – Rullering

Mer info kommer

20sep 12:00

Besøk på Mære Landbruksskole og den biobaserte innovasjonsklyngen på Steinkjer 20.-21. september 2021

Skognæringsforum Nordland inviterer i samarbeid med BGINN fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen og fylkesråd for næring Linda Helén Haukland, representanter fra næringsavdelinga og utdanningsavdelinga i fylkeskommunen, representant for NHO Nordland,…

  • Sted: Mære Landbruksskole
  • Deltakelse på programmet er gratis, reise bekostes av den enkelte
28sep

Temadag: Flaskehalsar for godstransport på offentlege vegar i Rogaland

Rogaland: Transportøkonomisk institutt har vurdert den samfunnsøkonomiske nytta ved å betre vegstandarden på offentlege vegar for å fremma rasjonell og effektiv transport av tømmer og anna gods. Set av 28….

  • Sted: Suldal
2nov

Styremøte – Ny FOP, Rapportering KSM og budsjettgrunnlag

Mer info kommer

16des

Styremøte – Budsjett og handlingsplaner 2022

Mer info kommer