Nyheter

Kategorier

Kaien som fekk tungtrafikken ut av byen

Ordførar Alf Erik Andersen i nye Lindesnes kommune er full av lovord når det gjeld Strømsvika tømmerterminal i Mandal. – Det var tømmerkaien som drog…

Les mer

Mykje er gjort, mykje ventar

Det er gjort mykje for å betre infrastrukturen i kystskogfylka siste 10 åra. Tømmerkaiane er snart ferdig utbygde og skogsvegane er i god rute. Men…

Les mer

Øystein Simonsen til Nortømmer

Øystein Simonsen frå Bergen er ny regionleiar Sør-Vest i Nortømmer. Han får ansvaret for fylka Agder, Rogaland og Vestland. Simonsen var tidlegare dagleg leiar i…

Les mer

Kunstverket i Gudbrandsdalen

Skogentusiastar og taubanefolk stod bak utforminga av Fakkelmannen, eit av landets mest fotogene kunstverk. Staden er Hafjell, tidspunktet er 1993, året før OL på Lillehammer.Prosjektleiar…

Les mer

Furua som vart talarstol

Ein heilt spesiell talarstol vart laga til opninga av Håem tømmerkai 3. november.Ottar Arve Bjørkedal frå Bjørkedalen i Volda er styreleiar i Skognæringa Kyst og…

Les mer

Ho samlar skogeigarar

Guri Ophus Tyssebotn starta som skogsvegplanleggjar i Vestland for eit år sidan.Planane endar ofte i fellesløysingar mellom fleire skogeigarar. Tolmod, lange kaffiøkter og gode historier…

Les mer

Trebyggeri 2023! – 267 påmeldte fra Vadsø til Lindesnes

Konferansen Trebyggeri 2023! ble 28. november arrangert i Grimstad. Med over 250 deltakere er det tydelig at  skog og trenæringen er en fremtidsnæring. Konferansen ble arrangert av skog- og trenæringsnettverket i Agder, Agder Tresenter i samarbeid med Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder og Mechatronics Innovation Lab.

Les mer

Foredrag om skog for kommunene i Rogaland

Fredag 24. november hadde Skognæringa Kyst, ved Ole Bakke, innlegg for alle kommunene i Rogaland. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på foredraget, som formidla hvordan skogbruk og trebruk kan hjelpe kommunene til å nå sine bærekraftsmål.

Les mer

Skognæringa vil ha fleire taubaner

Sentrale virkeskjøparar møtte nyleg statsforvaltarane i landet. Skognæringa etterlyser fleire taubaner i det bratte skogterrenget, og ei eiga arbeidsgruppe er no etablert.Tekst og foto: Helge…

Les mer

Skognæringa Kyst med innspill til stortingsmeldinger i 2024 på Klima og Naturmangfold

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Meldingene skal omhandle natur og klima i hele Norge, både på land og i havet. I den forbindelse ble Kystskogbruket invitert til å komme med innspill til disse meldingene. Skognæringa Kyst har levert innspill til disse.

Les mer