Nyheter

Kategorier

SETT AV DATOEN! Kystkogkonferansen 2024

Velkommen til Kystskogkonferansen 2024!

21.-23. august 2024 er det Finnmark sin tur til å være vertskap for Kystskogkonferansen, og vi legger turen til vakre Alta. Det kommer til å bli et fullspekket program med mange spennede faginnlegg og vi skal ut på tur til Altadameningen.

Les mer

Droner i Hardanger

Skognæringa Kyst står bak eit annonsefinansiert informasjonsprodukt om skognæringa i kystskogfylka. Oppdraget er sett bort til firma JS/Norge. Førre og denne veka blir det føreteke…

Les mer

Møter i optimisme

Saman med Elisabeth Hansen i Landbruksdirektoratet har vi besøkt kaieigarar, skogeigarar og skogsentreprenørar i Rogaland og Vestland. Det er svært stor aktivitet i skogbruket, og…

Les mer

Eit skogeigarlag i vekst

Nordhordland Skogeigarlag i Vestland held årmøte 14. mai, og det vart attval på leiaren Sveinung Toft. Leiaren fortel om eit skogeigarlag med stort engasjement, først…

Les mer

Ny leiar i Rogaland

Nyleg avgått fylkesvaraordførar Arne Bergsvåg er valt til ny styreleiar  i Rogaland skognæringsforum. Han tek over etter Olaf Gjedrem som etter mange år i vervet…

Les mer

Stor interesse i Kvæfjord

Det er stor interesser for å få etablert ein tømmerkai i Kvæfjord kommune i Troms. Førre veke stilte representantar for kommunen saman med skognæringa  for…

Les mer

Skogentusiast med taubane

Geir Holstad frå Vik i Sogn starta å rydde skog under kraftliner allereie som 20-åring.I dag er det 12 tilsette i firma Holstad Hogst AS…

Les mer