VERDIEN AV TRE

Verdien av tre, er en ny seminarserie utviklet av Kystbrukets prosjekt for FoU, innovasjon og trebruk.
Vi ønsker å skape en arena for møter mellom aktører i hele verdikjeda fra skog til designere, arkitekter og sluttmarked.Dette er en seminarform med mål om å øke ulike aktuelle aktørers forståelse for egen rolle i verdikjeden, og hvilke muligheter sammenheng med andre i næringa kan gi. Vi skaper en arena hvor leddene i verdikjeden kan møtes for samarbeid.

FoU, innovasjon og trebruk

Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk ble sluttført desember 2021, og hadde som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske bedrifter. Dette skal bidra til å styrke skogeiers mulighet til god avkastning på tømmeret i det norske markedet, fra kystskogbruket.

metoder for å øke VERDIEN AV TRE

Vår metodikk ønsker å favne bredt, for å øke kompetanseheving og kunnskapsoverføring for videreforedling av norske treressurser. Gjennom denne tilnærmingen vil vi løfte potensialet for en helhetlig og kunnskapsbasert forståelse av verdikjeden. Vi har utarbeidet et inspirasjonshefte som byr på åtte metoder for å øke verdien til tre. Som opplevelse og materiale - i bygg og produkter av alle slag.

Aktuelle nyhetssaker

Trebyggeri 2023! – 267 påmeldte fra Vadsø til Lindesnes

Konferansen Trebyggeri 2023! ble 28. november arrangert i Grimstad. Med over 250 deltakere er det tydelig at  skog og trenæringen er en fremtidsnæring. Konferansen ble arrangert av skog- og trenæringsnettverket i Agder, Agder Tresenter i samarbeid med Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder og Mechatronics Innovation Lab.

About this event

WoodWorks! jobber for økt og bedre utnyttelse av lauvtreressursene

I Norge er vi ganske gode til å utnytte bartreressursene i skogen. Vi hogger godt nok kun rundt 40 % av tilveksten. Men det tallet «ljuger» litt, for mye av produksjonen skjer på arealer med skog som er for ung å hogge på enda en del år.

About this event

Stockholm Furniture Fair: NOW OR NEVER – 1 kg CO2e

Hvilken påvirkning har møblene våre på klimaet?  Dette spørsmålet la grunnlaget for inngangen til årets Stockholm Furniture Fair, verdens største messe for skandinavisk design. Front utstillingen viser hvordan forskjellige materialer påvirker våre omgivelser -og hvilken påvirkning vi har gjennom våre materialvalg. Tekst og foto: Camilla Aurora Bersvendsen – prosjektleder Skognæringa Kyst Temaet var gjennomgående for…

About this event

Renskalla -vi tar skogen inn i kjøkkenet

Camilla Aurora Bersvendsen, prosjektleder for satsingsområdet Økt trebruk og trebaserte verdikjeder,i Skognæringa Kyst, har vært på besøk hos Renskalla i Sverige. Her fikk hun et innblikk i hvordan lokal bjørk og furu kan bli til brukskunst, som er blitt ettertraktede gjenstander verden over! 

About this event

Mobilisering for trebruk og videreforedling!

3-årig prosjekt har avdekket og pisket opp prosjekter, kompetanse, nettverk og aktører for videreforedling av tre fra Kystskogbruket. Prosjektteamet takker alle medspillere for spennende og viktig arbeid! Prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk har hatt som målsetting å skape og styrke nettverk for bruk av norsk trevirke fra kystskogbruket i videre bearbeiding og foredling i norske…

About this event

Kystskogbruket og MadeByWood på Designers Saturday!

10 og 11 september var Kystskogbruket invitert til å delta på Designer Saturday sammen med MadeByWood. Designers Saturday er en årlig event i Oslo, hvor busser skysser fagfolk og andre interesserte mellom forskjellige stoppesteder og utsalgssteder.

About this event

Fra eikeskog til kjøkkenbenk for 25 designere og arkitekter!

Eikeskogen på sørlandet er i ferd med å våkne til liv igjen! Og da tenker vi ikke på trærne og dyrelivet, selv om det stadig vokser seg til, men interessen for skogens verdi helt fra hogst av lauvtre til videreforedling av møbler og innredninger!

About this event

Med trua på klimavenlege trebåtar

Jørn Magne Flesjå frå Finnøy i Rogaland må seiast å vere ein ekte naturforvaltar i det grøne skiftet. Etter utdanning ved båtbyggjarskulen i Jondal starta han Ryfylke Båtbyggeri i 1993. I dag har han 2 tilsette, rikeleg med arbeid og trua på ei lys framtid for klimevenlege trebåtar.Tekst og foto: Helge Kårstad Særeige industrilokale– «Eg…

About this event

Utvikler nytt dørsystem i trefiber

ARENA SKOG-aktører samarbeidspartnere i prosjekt som skal utvikle dørsystem av trefiber Kvanne Industrier AS fra Surnadal får kyndig hjelp fra Magne Løfaldli og Innveno når de nå skal gå i gang med å utvikle et helt nytt dørsystem hvor kjernen i den nye døren skal lages av trefiber. Med seg på laget har de også…

About this event
IMG_20210515_132817

Økt trebruk og trebasert verdiskaping

Erfaringene fra arbeidet i Kystskogbruket viser at utvikling av noen vesentlige markedsområder vil kunne bidra til stor økning i trebruk og trebasert verdiskaping i kystfylkene. Det er lagt ned et betydelig mobiliseringsarbeid i perioden 2018-2021, i prosjektet «FoU, Innovasjon og Trebruk». Arbeidet har skjedd i tett samarbeid med tredriverne i hvert fylke, en ordning som er finansiert av Statsforvalterene og Innovasjon Norge. Sentrale erfaringer å ta med seg videre er:

 • Det er viktig å skape møteplasser på tvers og på langs av verdikjedene, som ofte består av små og
  mellomstore virksomheter.
 • Fokus og kunnskapsoverføring på trekvalitet for de ulike treslagene i kystskogfylka gir økt interesse og
  engasjement hos aktuelle samarbeidsaktører i hele verdikjeder.
 • Å løfte fram og synliggjøre lokale kompetente aktører er viktig for å bygge verdiskaping rundt disse,
  men også for å øke bestillingskompetansen hos beslutningstakere og offentlige aktører i området.
 • Det ligger muligheter i å delta i tverrsektorielle satsinger, slik som bioregion-ordningene som nå
  etableres.