Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

Landbrukssamvirket set fokus på dårlege kommunevegar

Landbruksråd Vestland arrangerar i samarbeid med Kystskogbruket politisk temadag kring dårlege kommune- og fylkesvegar i slutten av august. Staden er Byrkjelo og Voss.Tekst og foto: Helge Kårstad «Vi invitere dykk som er kandidatar til Stortingsvalet 2021 til dialog kring ei…

Les mer

Takk til Sylvi og FrP

I sommarlege omgjevnader i Mandal takka skogfolket Sylvi Listhaug og FrP for den store jobben ho hittil har gjort for norsk skogbruk. Som Landbruks- og…

Les mer