Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

Skog stadig viktigare i klimapolitikken

Førre veka hadde møbelprodusenten NUEN v/ Kristian og Lene Notland Harnes og Erik Aldner invitert klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Tirsdagsprat om skog og tre i Os ved Bergen. Skog blir stadig viktigare i klimapolitikken sa Rotevatn m.a. til…

Les mer

Norge må ta i bruk sitt beste klimatiltak!

Uttalelse fra årsmøtet i Skognæringa kyst SA 1.06.2021
Skognæringa kyst oppfordrer på det sterkeste Regjeringa til å trappe opp satsinga på skog, i tråd med det en rekke departementale rapporter har konkludert.

Les mer

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Nyleg kunne Transportøkonomisk Institutt presentere resultata frå ein analyse kring flaskehalsar på kommuevegar. Skognæringa Kyst overrekte samtidig rapporten til Kommunenes Sentralforbund (KS) ved leiar Bjørn…

Les mer

Skal bygge taubanekalkulator

Norske taubanelag har saman med Skognæringa Kyst teke initiativet til å utvikle ein nettbasert produktivitets- og kostnadskalkulator for skogsdrift med taubane. Skogkurs og NIBIO skal…

Les mer