Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

Hjorten et opp skogen

Hjortestammen har dobla seg sidan år 2000 og veksten er aukande. Ein fersk rapport frå NIBIO viser til estimerte verditap på inntil 46% i foryngingsfelt av gran på Vestlandet og i Trøndelag. Saman med skader på eng utgjer dette store…

Les mer

Skogsamling på Voss

21 og 22. april var det samling for skogfunksjonærer i kommunene i Vestland fylke. I tillegg deltok Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet, Skognæringa Kyst, tømmerkjøpere og andre skogaktører. Samlinga var lagt til Voss, som ligger ganske midt i dette vidstrakte fylket.

Les mer

Taubanekalkulatoren i rute

Høg kompetanse og godt humør var einerådande då taubanefolket nyleg hadde samling i Høyanger for å teste første utgåve av taubanekalkulatoren.Tekst og foto: Helge Kårstad…

Les mer

Kommende hendelser

Nyhetsbrev

VELKOMMEN TIL KYSTSKOGBRUKETS NYHETSBREV (1)
* indicates required

Presseklipp / RSS

AKTUELT

WOODCAST – NY EPISODE UTE NÅ: SENSORENE SOM ENDRET PRODUKSJONEN

Woodcast er en podcast om skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet.
Woodcast produsert av Norsk Skogbruk for WoodWorks! Og Treteknisk Institutt.

Link til alle Woodcast’ene finner du her.

Utvalgte prosjekter