Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

Mange søknader om tømmerkai

Tømmerkaiutbygging har vore ein suksess i Norge. 30 stader er no utbygd eller under utbygging sidan 2013. Men det er ikkje slutt. Innan fristen 15. april i år kjenner vi til at det er kome 9 nye søknader til Landbruksdirektoratet…

Les mer