Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

Målrettet og visjonær klimapolitikk?

«Vårt politiske flertall de siste 10-15 år har så langt bedrevet verdens dyrest klimakutt, det være seg månelanding, regnskog (kalt Skogsatsingen), el-biler og elektrifisering av…

Les mer

Skogeigarar på PEFC kurs

Skal du hogge tømmer sjølv i vinter, må du gjennomføre eit PEFC kurs for å kunne dokumentere at du driv eit berekraftig skogbruk.Forrige veka deltok…

Les mer