Kystskogbruket

...et samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Vi skal løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten.

De tre partene i Kystskogbruket

Skognæringa Kyst SA

Næring: Næringsaktørene i fylkene – de som lever av skogen og av å forvalte den. Sammenslutningen er organisert gjennom Skognæringa Kyst SA og er skognæringas verdikjedesamarbeid i Kystskogbruket.

Fylkeskommunene

Politisk: Fylkeskommunene er, gjennom rollen som regional utviklingsaktør, gitt et helhetlig ansvar for regional nærings- og samfunnsutvikling.

Statsforvalterne

Forvaltning: Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket – skogfaglig ansatt fra hver statsforvalter i kystskogregionen – som skal bidra med fagkompetanse om skogressursene, oversikt over aktivitetsnivå og utvikling av skogressursene.

Aktuelt fra Kystskogbruket

Tilretteleggjarar for taubanedrift

24. september 2023

Ny leiar i Søre Kvinnherad Skogeigarlag i Vestland heiter Kristine Frøystein Reime. Saman med skogansvarleg i kommunen Francesca Galdiolo samla dei heile 80 personar i alle aldrar til skogdag med tema taubane forrige veke. Det var ein skikkeleg godt tilrettelagt skogdag.

Tverrpolitisk enighet om å legge til rette for skogbasert lokal verdiskaping i Nordland

12. september 2023

I forbindelse med Nordland Skog- og Trenetteverks fagdag om skognæring og påfølgende skogpolitiske seminar 28.-29. august, som ble gjennomført i samarbeid med Steigen kommune, ble det også arrangert en skogpolitisk debatt. Med lavere deltakelse enn vi har vært vant til på disse valgkamparrangementene, fikk vi likevel til god dialog og meningsutveksling mellom partiene om skog og skognæring i Nordland.

Det settes pris på skogreisingsskogen i Nordland

11. september 2023

Det settes nå pris på skogreisingsskogen i Nordland, både bokstavelig talt og i overført betydning. Dette kom tydelig fram under fagdag og skogpolitiske seminar som Nordland Skog- og Trenæringsnettverk gjennomførte i Steigen i samarbeid med Steigen kommune 28.-29. august.

NY skogutdanning ved Nord Universitet

1. september 2023

Statsråd Sandra Borch kom med nyheten om at det blir etablert ny skogbruksutdanning ved Nord Universitet i Steinkjer (InnoCamp) under sitt besøk på InnoCamp 30. august. Hun lover 20 nye studieplasser til en treårig bachelorutdanning med oppstart høsten 2024. Ei samla skognæring i Midt-Norge er svært glad for denne nyheten, som ikke bare er viktig for Trøndelag, men hele Norge.

Vestland: Stort engasjement under skogseminar og skogdebatt på Voss måndag 28. august

30. august 2023

Kystskogbruket, ved Vestland Skognettverk, inviterte til skogdag på Gjernesmoen på Voss måndag 28. august 2023. Tema for skogseminaret var skogplanting, med innlegg frå blant anna Statsforvaltaren i Vestland Liv Signe Navarsete, divisjonsdirektør i NIBIO Bjørn Håvard Evjen og faggruppeleiar i Skogkurs Bjørn Helge Bjørnstad.

Trøndelag: Vellykket valgkampmøte på Norske Skog Skogn

18. august 2023

10. august gjennomførte WoodWorks!, Skognæringsnettverket i Trøndelag, sitt 11. valgkampmøte. Med svært god deltakelse fra politikere og WoodWorks! bedrifter, ble valgkampmøtet en suksess.

Samnøy tømmerkai tek form

7. august 2023

Innan jul skal den nye tømmerkaien i Bjørnafjorden kommune, Vestland fylke stå ferdig fortel entreprenør Jim Heldal. Dette blir Norges første tømmerkai med tilgang via tunnell.Tekst og foto: Helge Kårstad Arbeidet med Samnøy tømmerkai i Bjørnafjorden kommune starta opp ved årsskiftet og vil vere ferdig til jul. Tømmerkaien er første etablering i eit nytt, stort…

Uroa over flaskehalsane

15. juli 2023

Ordførar Stein Aam (Sp), Ørsta i Møre og Romsdal ligg ikkje på latsida. Han er med rette uroa over ein kraftig auke i hogsten og samtidig mykje flaskehalsar på kommune- og fylkesveger. Difor hadde han invitert tyngda av sentrale samferdselspolitikarar til eit møte i Ørsta denne veka.Tekst og foto: Helge Kårstad Som dei fleste kommunar…

God sommer fra Skognæringa Kyst SA!

4. juli 2023

Vi skriver 3. juli og vi er allerede halvveis i 2023. Vi som jobber i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har allerede hatt et hektisk halvår. Her er noen stikkord fra siste halvåret i prosjektteamet: Ole Hartvig Bakke, daglig leder, har brukt mye av tida i dette halvåret på…

Skapar ny møteplass for skog- og trebransjen

3. juli 2023

Som mange andre bransjar er skogbruket under omstilling. No etablerar lokale bransjeaktørar ein konferanse i Surnadal, som ein møteplass for å diskutere utfordringar og moglegheiter som nye tider og rammevilkår for næringa fører med seg.

Ny melding om kystskogbruket 2022

Skog- og trenæringa i Norge har et stort potensial til å drive fram det grønne skiftet, og kanskje størst er potensialet i skogene langs kysten.

Vi kan møte klimakrisen ved å øke  skogressursen, lagre karbon i treprodukter, og bidra til klimagasskutt ved å erstatte fossile produkter.

Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter. Det er vårt ansvar å sikre at nasjonal skogpolitikk og satsing treffer kystskogbrukets utfordringer og potensiale. Det er også vår oppgave å ivareta det regionale ansvaret og å følge opp norsk skogpolitikk.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Teamsbakgrunn Tømmer
* indicates required