Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

Sterk støtte til skogbruk i nord

Skognæringa Kyst synes ordføreren og næringssjefen i Hadsel kommune treffer spikeren så til de grader på hodet i sitt innlegg i Nationen 23.05.2022, der de tar til orde for å utnytte skogens muligheter i nærings- og klimasammenheng, og da særlig gjennom bruk av utenlandske treslag som har bevist sin fortreffelighet langs kysten og i Nord-Norge gjennom over 100 år.

Les mer

Hjorten et opp skogen

Hjortestammen har dobla seg sidan år 2000 og veksten er aukande. Ein fersk rapport frå NIBIO viser til estimerte verditap på inntil 46% i foryngingsfelt…

Les mer

Kommende hendelser

Nyhetsbrev

VELKOMMEN TIL KYSTSKOGBRUKETS NYHETSBREV (1)
* indicates required

AKTUELT

WOODCAST – NY EPISODE UTE NÅ: FAGBREV

Woodcast er en podcast om skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet.
Woodcast produsert av Norsk Skogbruk for WoodWorks! Og Treteknisk Institutt.

Link til alle Woodcast’ene finner du her.

Utvalgte prosjekter