Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

Eit enormt viktig gjennombrot

Førre veke vart det sett av pengar til planting av klimaskog på statsbudsjettet 2021.«5 millionar kroner til påskoging for å auke karbonbindinga er ikkje isolert sett mykje pengar, men det er eit enormt viktig gjennombrot» seier stortingspolitikar, tidlegare landbruks- og…

Les mer