Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

7 nye skissesøknader er prioriterte

Nyleg offentleggjorde Landbruksdirektoratet namna på 7 prioriterte skissesøknader om utbygging av tømmerkai. Med løyving og seinare iverksetjing av desse søknadane, ventar vi at det meste er gjort innan eit par år når det gjeld utbygging av tømmerkaiar i kystskogfylka.Tekst og…

Les mer

Kystskogbruket vil øke skogplantinga

Skognæringa Kyst gjennomfører nå et prosjekt, på vegne av statsforvaltergruppa i Kystskogbruket, for å finne svar på hvorfor enkelte skogeiere ikke planter etter hogst.  -Vi…

Les mer

Taubanesamling i Brumunddal

Det er mykje bratt skogsterreng i Norge og det vesle taubanemiljøet er bokstaveleg tala ute i hardt veir for tida. Leiar Torbjørn Frivik i Norske…

Les mer

Kommende hendelser

Nyhetsbrev

VELKOMMEN TIL KYSTSKOGBRUKETS NYHETSBREV (1)
* indicates required

AKTUELT

WOODCAST – NY EPISODE UTE NÅ: FAGBREV

Woodcast er en podcast om skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet.
Woodcast produsert av Norsk Skogbruk for WoodWorks! Og Treteknisk Institutt.

Link til alle Woodcast’ene finner du her.

Utvalgte prosjekter