Kystskogbruket

..et samarbeid som jobber for at potensialet i skognæringa langs kysten skal realiseres

Nyheter

Skognæringen Kyst med klar tale til statsministeren

Skogbudsjettet for 2022 er det svakeste som har vært på mange år, pga bortfallet av bla. 36 mill i LUF-potten. Skal regjeringen nå målet sitt må de jekke opp innsatsen og de må være tydeligere på satsingen på infrastruktur, som ikke var nevnt da de besøkte Moelven. 

Les mer

Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Miljødirektoratet har satt frist til 14. januar 2022 for å gi innspill til utkastet til ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Skognæringa Kyst har jobbet ganske mye med sin uttalelse og har innarbeidet innspill fra flere aktører i organisasjonen, slik at dette skal være et omforent innspill. Vi håper likevel flere skognæringsaktører og andre knytta til kystskogbruket vil gi uttalelse, der de spiller inn forhold som er viktig, sett fra deres ståsted.

Les mer

Nyhetsbrev

VELKOMMEN TIL KYSTSKOGBRUKETS NYHETSBREV (1)
* indicates required

Presseklipp / RSS