Skognæringa Kyst SA

... Skog- og trenæringas verdikjedesamarbeid i Kystskogbruket

Nyheter fra Skognæringa Kyst SA

Mykje er gjort, mykje ventar

Det er gjort mykje for å betre infrastrukturen i kystskogfylka siste 10 åra. Tømmerkaiane er snart ferdig utbygde og skogsvegane er i god rute. Men…

Les mer

Arrangementer

Det er for tiden ingen kommende arrangementer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!