Fra skog til møbler, er det mulig i Norge?

Verdien av tre_fra skog til møbler

Den 21. oktober 2020 arrangerte Kystskogbruket, i samarbeid med statsforvalteren og tredriver i Møre og Romsdal, webinaret: Verdien av tre - Fra skog til møbler, er det mulig i Norge? Webinaret ble sendt live fra Storlihytta i Molde.

Tredriveren er et samarbeid mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Fylkesmannen.

Et møte for verdikjededialog

Det finnes fremdeles et stort antall møbelprodusenter i Norge. Norsk design og den skandinaviske tradisjonen i enkelhet og stor vekt på gode materialer, ofte i tre, er dominerende. Kystskogbruket arbeider for mer bruk av tre fra fylkene Finnmark-Troms til Agder. I kontakt med de mange møbelprodusentene langs kysten i dag, møter vi nær sagt ingen som benytter norsk virke i sin produksjon. Vi ønsker å lære av dette, og spørsmålet er, hva skal til for å gjøre norsk tre aktuell på dette markedet? Er det mulig å gjøre noe med den brutte lokale verdikjeden, i Norge og i kystfylkene?

Et samarbeid med Fylkesmannen og  tredriver i Møre og Romsdal

Arrangementet var et samarbeid med Fylkesmannen og tredriver i Møre og Romsdal, Christina Qvam Heggertveit, og som arrangører lagde vi oss et fysisk «studio» i den nye turistforeningshytta Storli i Molde. Her fikk vi med oss noen av foredragsholderne som Trond Hamran daglig leder i Hamran Snekkerverksted og Pål Lunder gründer og daglig leder i Fjordfiesta. De la fram sine ulike utfordringer og ambisjoner for møbelproduksjon og bruk av tre. Hvor ligger verdikjedens utfordringer i å bruke norsk tre, og hva med virke fra Kystskogbruket?

Norge har mange flotte møbelklassikere. Skissen på invitasjonen til seminaret viser Bambi Modell 56/1, tegnet av Sigurd Resell, ved Rastad og Relling Tegnekontor i 1955. Adolf Relling hadde røtter i Sykkulven, Møre og Romsdal, og nær kontakt med regionens møbelprodusenter. Produsent den gang var Gustav Bahus Eft. A.S. , i Os Vestland. Den var i teak, så heller ikke den i norsk virke. Den ble veldig populær kom etter hvert i flere varianter. I dag har Fjorfiesta tatt opp produksjonen av Bambi 57/3 i eik og valnøtt.

Utfordrer til å bruke mer lokale verdikjeder

Konferansen ønsket å utfordre hele verdikjeden i å tenke tanken om mer lokale verdikjeder og hvordan utnytte endringer i markedet. Ønsket om helhetlige historier og sammenheng i produkters opprinnelse, bærekraft og autensitet merkes av flere aktører. Kirsten Visdal, forfatter av boka Naturligvis, sa noe om hva dette kan bety, og nyutdannede Olav Engelsvik er et godt eksempel på en ny generasjon som satser på lokal sirkulær møbelserie i furukapp fra Møre!

Hvordan kan skogeiere, skogeierlag og deres entreprenører møte behovene i møbelprodusentenes marked? Hva sier skogeier Bente Aarø? Kan møbeldesignere og produsenter utforme produktene og produksjonen mer tilpasset norsk tre? Eller er det helt andre ting som skal til for at verdikjeden for møbler kan begynne å svinge i Norge og Kystskogbruket? Disse spørsmålene stilte vi oss 21. oktober!

Se opptaket fra webinaret her:

DEL 1

DEL 2