Fra skog til skrog – Hva blir framtidas arv og innovasjon fra Kystskogbruket?

Webinaruke: Verdien av tre, fra skog til skrog – Hva blir framtidas arv og innovasjon fra Kystskogbruket?

I dagene fra 27-30 april inviterte Kystskogbruket til webinar hver morgen fra kl 08.30 – 10.30.  Her møtte vi spennende gjester fra hele verdikjeden.

Mange kjemper om å være løsningen for framtidens bærekraftige samfunn og industrisatsing. Skog- og trenæringa har regnet seg som selvsagt i dette selskapet, men hvordan er vi rigget for bærekraftig vekst, utvikling og innovasjon? Har vi god kultur for skogbruk og hvilke nasjonale strategier kan vi strekke oss mot?

Skogen er en betinget fornybar ressurs og en viktig del i det grønne skiftet. Mange meldinger er lagt fram, og mange bedrifter må endre takten for å nå utslippsreduksjoner og krav. Er det nok skogareal til alle gode formål? Klarer vi å opprettholde et bærekraftig skogbruk?

Her vil vi få innlegg fra alt fra strategisk nivå, til skogforvaltning og bruk med langsiktig perspektiv!

Program for uka

Tirsdag 27.april – Det grønne skiftet – Er det skog nok i Norge? 

Onsdag 28.april – Treets reinkarnasjon – upcycling 

Torsdag 29. april  – Kystskogens betydning – samspill må til! 

Fredag  30.april –  Fra skog til produkt – Den gode historie 

Finn opptak av webinarinnleggene her:

Tirsdag 27.april – Det grønne skiftet – Er det skog nok i Norge? 

Dag 1: Torleif Terum, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet

Dag 1: Stein Bomo, Statsforvalteren i Rogaland

Dag 1: Thomas Husum, daglig leder PEFC

Dag 1: Rune Skjørestad, Riska Sagbruk

Dag 1: Bernt-Håvard Øyen, Stiftelsen Bryggen

Onsdag 28.april – Treets reinkarnasjon – upcycling 

Dag 2: Introduksjon fra Kristin Støren Wigum

Dag 2 med Ida Sørås, Sporen

Dag 2 med Lars Bugge, Asplan Viak

Dag 2 med Egil Ytrehus, miljøleder hos HENT

Dag 2 med Anders Lendager, Lendager Group

Torsdag 29. april  – Kystskogens betydning – samspill må til! 

Dag 3 – Introduksjon fra Kystskogbruket

Dag 3 med Anne Romsås, KS

Dag 3 med Jørgen Blix, Troms-Finnmark Fylkeskommune

Dag 3 med Birgitta Ralston, Bioregion Institute

Dag 3 med Reinhard Kropf, Helen & Hard

Dag 3 med Simon Anund, Verk.se

Fredag  30.april –  Fra skog til produkt – Den gode historie 

Dag 4 – Introduksjon fra Kystskogbruket

Dag 4 med Arne Eiken, At Skog

Dag 4 med Inger-Marie Svingeset, Norsk Bygdesagforening

Dag 4 med Anna Gudmundsdottir, S-P-O-K

Dag 4 med Børre Skodvin, Jensen og Skodvin

Dag 4 med Berit Osmundsen, Oselvarverkstaden