På denne siden finner du videomateriale fra Kystskogbrukets tidligere prosjekter.

 

Verdien av tre – fra skog til møbler, er det mulig i Norge?

Webinaret er en del av en ny seminarserie utviklet av Kystskogbrukets prosjekt for FoU, innovasjon og trebruk. Prosjektet ble arrangert i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Denne videoen er et opptak fra webinaret som ble sendt direkte fra Storlihytta i Molde, 21.10.2020. Sendingen ble ledet av Kristin Støren Wigum og Camilla Bersvendsen fra Kystskogbruket, sammen med Christina Qvam Heggertveit som er fylkesskogmester og tredriver i Møre og Romsdal.

Med Verdien av tre serien ønsker vi å skape en arena for møter mellom aktører i hele verdikjeda fra skog til designere, arkitekter og sluttmarked.

I en tid med restriksjoner på fysiske arrangement, laget vi nå også en digital variant av vårt seminar.

Del 1:

Del 2: