Verdien av tre, hvem definerer den?

VerdienavTre_EventCover_1920x1080-01-01

21-22 januar 2020 inviterte Kystskogbruket til to dager med konferanse i Tromsø. Konferansen bød på inspirasjon og fordypninig for sagbruk og treindustri, designere og arkitekter, og dem som ønsket å vite mer om videreforedling og bruk av norsk tre!

Konferansen satt fokus på hvordan gode produktidéer og løsninger kan overleve på markedet gjennom bærekraftige forretningsmodeller. Lauvtre er spesielt aktuelt for kystnære og nordlige strøk i Norge. Renskalla, et lite foretak i Hälsingland, Sverige, utvikler og leverer varmebehandla bjørke- og furuservise til restaurant- og privatmarkedet. Deres nyeste leveranse gikk til et spisested i LA. Bruk av lokale materialer og tett dialog med hele verdikjeden er stikkord for både mål og metode som gir nytenkning og små leverandører en sjanse. Vi har mye kompetanse, og skog, også i Norge. Denne konferansen ønsker å sette søkelys på muligheter for innovasjon og videreforedling gjennom tverrfaglig samarbeid i hele verdikjeda, fra skog til design og arkitektur! I Tromsø fikk man møte folk og bedrifter som har tatt viktige skritt og beslutninger for å satse på investeringer og nyutvikling, med produkter og løsninger inn i nisjemarkedet. De sikter stadig framover og utover i verdikjeda for kompetanse og kvalitet.

Konferansen var en del av Kystskogbrukets eget fokus på FoU, og prosjektet FoU, Innovasjon og trebruk.

Program

Verdien av tre_Tromsø_program