Biobaserte verdiskapingsmuligheter i Nordland

Publisert 21.03.2024

Nordland har store skogressurser, her fra Grane kommune sør på Helgeland. 
Linda Helen Haukland (innfelt) er fylkesvaraordfører i Nordland og du kan m.a. høre henne på fagdagen i Mosjøen 9. april.
Bakgrunnsfoto: Helge Kårstad
Nordland har store skogressurser, her fra Grane kommune sør på Helgeland. Linda Helen Haukland (innfelt) er fylkesvaraordfører i Nordland og du kan m.a. høre henne på fagdagen i Mosjøen 9. april. Bakgrunnsfoto: Helge Kårstad

Nordland har stort potensiale når det gjelder biogass som ennå ikke er utnyttet – sier fylkesvaraordfører i Nordland Linda Helen Haukland.
Tirsdag 9. april blir det arrangert åpen fagdag om tema på Mosjøen videregående skole, Avdeling Marka. Alle er velkommen!

Nordland Skog- og Trenæringsnettverk, NHO Nordland, Mosjøen og Omegn Næringsselskap og Mosjøen videregående skole inviterer næringsliv, politikere og forvaltning til fagdag om Biobaserte verdiskapingsmuligheter i Nordland. Dette vil skje på Mosjøen videregående skole, Avd. Marka den 9. april kl. 13.30 – 18.30 2024.
Nordland har stort potensiale når det gjelder biogass som ennå ikke er utnyttet. Derfor ser jeg fram til fagdag på Marka med tema Biobaserte verdiskapingsmuligheter i Nordland. Her må vi arbeide godt framover for å bidra til grønn omstilling og utnytte ressursene våre på best mulig måte” sier fylkesvaraordfører Linda Helen Haukland.

Leder i Nordland Skog- og Trenæringsnettverk Bjørn Borgan forteller om et fyldig program med mange gode innledere og legger til at det også blir informert om eksempler på lokal biobasert bedriftsutvikling. Alle er velkommen!

Hele programmet her: Program Biobasert verdiskaping, 09.04.24 på Marka

Påmeldingslenke her: https://forms.office.com/e/pVM7vLXGXY