Nyheter

Kategorier

Sjøvegen ekstremt viktig

Dagleg leiar i Norsk Biobrensel Ole Kristian Hodnemyr rosar utbygginga av Strømsvika i Mandal og seier at sjøvegen er blitt ekstremt viktig for føretaket hans…

Les mer

Umusikalsk av Betongindustrien

Betongindustrien har stevnet staten for konkurransevridning ved å sende klage til ESA over statens ordninger for å øke trebruk i Norge. Tekst: Ole H. Bakke…

Les mer

35 mill. kroner til 3 tømmerkaiar

Åndalsnes, Mandal og Salten i Sørfold kommune har nyleg fått tilskot til bygging av tømmerkaiar med baklager.Tekst og foto: Helge Kårstad – «Tømmerkaier har en…

Les mer

Dette må løysast raskt

Transportøkonomisk Institutt sin rapport «Samfunnsøkonomisk nytte av å fjerne flaskehalsar i tømmertransport på kommunale vegar» var tema under ei samling i Sand, Suldal kommune i…

Les mer

Statsbudsjettet 2022

Et statsbudsjett med verbale visjoner for skog, klima og infrastruktur. Men pengene uteblir.Tekst og foto: Helge Kårstad   For skogbruket er det særlig to kapittler…

Les mer

Verdien av tre i Vestland

Tysdag 5.oktober vart det gjennomført eit fagseminar om verdien av tre på Vestlandet. Både kommunar, fylkeskommune, statsforvaltarar, politikarar og næringsaktørar var invitert til seminaret som vart halden på Gimmeland gaard på Bontveit. 35 stk hadde tatt turen, blant anna politikarar frå stortinget og fylkestinget.

Les mer

Glede over statsbudsjettet

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag…

Les mer

Kystskogbruket og MadeByWood på Designers Saturday!

10 og 11 september var Kystskogbruket invitert til å delta på Designer Saturday sammen med MadeByWood. Designers Saturday er en årlig event i Oslo, hvor busser skysser fagfolk og andre interesserte mellom forskjellige stoppesteder og utsalgssteder.

Les mer