Nyheter

Kategorier

No er alle så positive

“Før kom dei hit for å klage. No er alle positive og stadig fleire vil ha kunnskap om skogbruk” seier Arnt Laukeland. Han er kurshaldar…

Les mer

Olaf Gjedrem gjenvalgt i Rogaland

Olaf Gjedrem, Bjerkreim ble gjenvalgt som styreleder da Rogaland skognæringsforum avholdt sitt årsmøtet i Suldal, torsdag 25. mai.  Espen Årvik, Vindafjord blei valgt som ny nestleder.

Les mer

Børøya tømmerkai opna

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum stod for opninga av Børøya tømmerkai, Hadsel kommune i Nordland 23. mai. Kaien er ein del av Hadsel miljøhavn, og markeringa…

Les mer

Skognæringa Troms reetableres

Det inviteres herved til møte om reetablering/organisering av «Skognæringa Troms». Det holdes to like møter, den 6.juni i Harstad og 7.juni på Bardufosstun i Målselv…

Les mer

Sterkare fokus på vernskog

Vi opplever eit stadig sterkare fokus på vernskog i landet. Bakgrunnen er meir skog i bratte lier, eit klima i endring og ikkje minst betre…

Les mer

Finansminister Vedum åpner Stokmarknes miljøhavn

I år er det Nordlands tur til å være vert for Kystskogkonferansen, og da var det naturlig å legge til åpningen av Stokmarknes miljøhavn. Regjeringen vil legge til rette for industriell videreforedling av skog ved å utvikle ressursgrunnlaget og forbedre infrastrukturen i skogbruket, og programmet for de to dagene er skreddersydd for å få diskutere akkurat hvordan vi i felleskap skal løse dette. I den anledningen kommer finansminister Trygve Vedum.

Les mer

Det er lønnsamt å la skogen vekse litt til

Både skogeigar og klimaet tener på at skogen ikkje vert hogge for tidleg. Det sier Landbruksdirektør Frank Madsøy og fylkesskogmeister Christina Qvam Heggertveit i en kronikk i Romsdals Budstikke.

Les mer

23 millionar kroner ekstra

Staten sitt tilbod til skogbruk  under jordbruksforhandlingane er ein auke i tilskot på 23 millionar kroner. Norges Bondelag kravde ikkje eit øre ekstra.Tekst og foto:…

Les mer

Eit klimanøytralt næringsbygg

Eit nytt trebygg i regi av GC Rieber Eiendom reiser seg i Bergen by i desse dagar. Krohnen heiter bygget og Solheimsviken heiter staden. Så…

Les mer

Webinaruka våren 2023

Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida Mandag-fredag 8.-12 mai, kl. 08.30 – kl. 10:00 Se detaljert program herTil påmelding (møtelink…

Les mer

Avisa Nationen med fokus på flaskehalsar

Journalist Lars Steen produserte nyleg 3 store oppslag i avisa Nationen. Tema var flaskehalsar for tømmertransport på kommunale vegar. Reportasjane kan du no lese her…

Les mer

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023

Ordningen gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog. Søknad sendes til og behandles av kommunen. Årets ramme til formålet er på omkring 5,5 mill. kroner.

Les mer