Nyheter

Kategorier

Skognæringen Kyst med klar tale til statsministeren

Skogbudsjettet for 2022 er det svakeste som har vært på mange år, pga bortfallet av bla. 36 mill i LUF-potten. Skal regjeringen nå målet sitt må de jekke opp innsatsen og de må være tydeligere på satsingen på infrastruktur, som ikke var nevnt da de besøkte Moelven. 

Les mer

Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Miljødirektoratet har satt frist til 14. januar 2022 for å gi innspill til utkastet til ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Skognæringa Kyst har jobbet ganske mye med sin uttalelse og har innarbeidet innspill fra flere aktører i organisasjonen, slik at dette skal være et omforent innspill. Vi håper likevel flere skognæringsaktører og andre knytta til kystskogbruket vil gi uttalelse, der de spiller inn forhold som er viktig, sett fra deres ståsted.

Les mer

Full fart etter korona

Det har gått tregt med utbygging av tømmerkaier siste året. Mykje skuldast korona. Men i løpet av 1. halvår 2022 reknar vi med at prosjekt…

Les mer

The forest carbon debt illusion

Svenske Skogsindustrierna kom for litt tid siden med rapporten The forest carbon debt illusion. Rapporten analyserer sirkulasjonen av karbon og hvilken effekt dette har for…

Les mer

Sjøvegen ekstremt viktig

Dagleg leiar i Norsk Biobrensel Ole Kristian Hodnemyr rosar utbygginga av Strømsvika i Mandal og seier at sjøvegen er blitt ekstremt viktig for føretaket hans…

Les mer

Umusikalsk av Betongindustrien

Betongindustrien har stevnet staten for konkurransevridning ved å sende klage til ESA over statens ordninger for å øke trebruk i Norge. Tekst: Ole H. Bakke…

Les mer