Nyheter

Kategorier

Arkiv

Få folk ut i skogen

Bonde Hans Jacob Førde frå Breim i Gloppen er ikkje i tvil; – «Skogsarbeid er både kjekt, lønsamt og gir god trim».  Tekst og foto:…

Les mer

7000 elevar på skogkurs

Arnt Laukeland frå Sunnfjord i Vestland er inne i sitt 32 år som instruktur for Aktivt Skogbruk. Denne veka held han motorsagkurs i Breim og…

Les mer

På snøpakka vegar

«Dette er nett som i gamle dagar» seier instruktør i Aktivt Skogbruk Arnt Laukeland. Ein gnistrande vinter med snøpakka vegar har sett fart i eigeninnsatsen…

Les mer

Eit enormt viktig gjennombrot

Førre veke vart det sett av pengar til planting av klimaskog på statsbudsjettet 2021.«5 millionar kroner til påskoging for å auke karbonbindinga er ikkje isolert…

Les mer

Lagar møblar som kan gå i arv

I desse dagar slepper dei AMA stolen ut i marknaden.Vi snakkar om firma NUEN til ekteparet Lene og Kristian Harnes i Os i Vestland. Dei…

Les mer

Møre og Romsdal; Stor interesse for taubanedrift

Norske Taubanelag ynskjer sterkare engasjement både frå skogeigarar, medlemer, virkeskjøparar, forvaltning og vil framover prøve tilretteleggje for regionvise møter om taubanedrift i Norge.Nyleg vart det…

Les mer

Målrettet og visjonær klimapolitikk?

«Vårt politiske flertall de siste 10-15 år har så langt bedrevet verdens dyrest klimakutt, det være seg månelanding, regnskog (kalt Skogsatsingen), el-biler og elektrifisering av…

Les mer

Skogeigarar på PEFC kurs

Skal du hogge tømmer sjølv i vinter? Da må du gjennomføre eit PEFC kurs for å kunne dokumentere at du driv eit berekraftig skogbruk.Forrige veka…

Les mer