Nyheter

Kategorier

Skog stadig viktigare i klimapolitikken

Førre veka hadde møbelprodusenten NUEN v/ Kristian og Lene Notland Harnes og Erik Aldner invitert klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Tirsdagsprat om skog og…

Les mer

Norge må ta i bruk sitt beste klimatiltak!

Uttalelse fra årsmøtet i Skognæringa kyst SA 1.06.2021
Skognæringa kyst oppfordrer på det sterkeste Regjeringa til å trappe opp satsinga på skog, i tråd med det en rekke departementale rapporter har konkludert.

Les mer

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Nyleg kunne Transportøkonomisk Institutt presentere resultata frå ein analyse kring flaskehalsar på kommuevegar. Skognæringa Kyst overrekte samtidig rapporten til Kommunenes Sentralforbund (KS) ved leiar Bjørn…

Les mer

Skal bygge taubanekalkulator

Norske taubanelag har saman med Skognæringa Kyst teke initiativet til å utvikle ein nettbasert produktivitets- og kostnadskalkulator for skogsdrift med taubane. Skogkurs og NIBIO skal…

Les mer

Mange søknader om tømmerkai

Tømmerkaiutbygging har vore ein suksess i Norge. 30 stader er no utbygd eller under utbygging sidan 2013. Men det er ikkje slutt. Innan fristen 15….

Les mer

Naturlig utbredelse av gran i Norge

Nibio har nylig kommet med rapporten «Naturlig utbredelse av gran i Norge» (Nibio rapport nr. 111 2020). Man har pleid å si at «grana går…

Les mer

Kurs og kompetanse om sitkagran

Skognæringa Kyst har teke initiativet til å utvikle ei kurs – og kompetansepakke for sitkagran og lutzgran. Målgruppa er skogeigarar som vil satse på produksjon…

Les mer

Far min satsa på skogen

Ekteparet Arnfinn og Lill Laugaland er begge fulltids bønder i Vormedalen, eit vakkert og grøderikt dalføre i Hjelmeland kommune i Rogaland. – «Med god hjelp…

Les mer