Agder

Agder Tresenter er en medlemsorganisasjon som ble etablert i 1994. Formålet er å bidra til vekst og økt konkurransekraft for næringen. Fra og med 2023 går Agder Tresenter inn som andelseier i Skognæringa Kyst for Agder.

 For mer info: Agder Tresenter

Fagsekretariat hos Statsforvalterene

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Karl Gjermund Damli
Representerer: Statsforvalteren i Agder
Postadresse: Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, Kristiansand
Telefon: 381 76 193

Fylkespolitisk- og administrativ gruppe

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Gunn Brekka 
Representerer: Agder Fylkeskommune
Postadresse: Agder fylkeskommune, Ragnvald Blakstads vei 1 4838 Arendal
Telefon: 91305297
Navn: Torleiv Olavson Momrak
Representerer: Agder Fylkeskommune
Postadresse: Agder fylkeskommune, Ragnvald Blakstads vei 1 4838 Arendal
Telefon: 92255597