Agder

Skognæringa i Agder

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Simon Thorsdal
Representerer: AT Skog
Postadresse: Ole Cudrios gate 25, 3715 Skien
Telefon: 977 59 033
Navn: Arne Eiken
Representerer: AT Skog
Postadresse:
Telefon:
Navn: John Anker Telhaug
Representerer: AT Skog
Postadresse:
Telefon:
Navn: Per Birkeland
Representerer: Marnar Bruk AS og Byglandsfjord sag
Postadresse: Heddeland Industriområde 36, 4534 Marnardal
Telefon: 905 81 810
Navn: Olav Eikeland
Representerer: Huntonit AS
Postadresse: Venneslavegen 233, 4708 Vennesla
Telefon: 994 25 420
Navn: Kåre Haugaas
Representerer: Skogselskapet i Agder
Postadresse: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4800 Arendal
Telefon: 415 08 280
Navn: Ole Kristian Hodnemyr
Representerer: Norsk biobrensel
Postadresse:
Telefon:
Navn: Lloyd Gundersen
Representerer: Nortømmer
Postadresse:
Telefon:

Fagsekretariat hos Statsforvalterene

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Karl Gjermund Damli
Representerer: Statsforvalteren i Agder
Postadresse: Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, Kristiansand
Telefon: 381 76 193

Fylkespolitisk- og administrativ gruppe

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Gunn Brekka 
Representerer: Agder Fylkeskommune
Postadresse: Agder fylkeskommune, Ragnvald Blakstads vei 1 4838 Arendal
Telefon: 91305297
Navn: Torleiv Olavson Momrak
Representerer: Agder Fylkeskommune
Postadresse: Agder fylkeskommune, Ragnvald Blakstads vei 1 4838 Arendal
Telefon: 92255597