Statsforvalterne

...forvaltning og skogfaglig kompetanse i Kystskogbruket

Statsforvalteren har ansvar for å følge opp nasjonal landbruks- og matpolitikk regionalt og lokalt. Gjennom regionale tilpasninger, skal de bidra til å opprettholde et levende og mangfoldig jordbruk og et bærekraftig skogbruk. Statsforvalterens representasjon i Kystskogbruket skjer gjennom statsforvaltergruppa. Statsforvalteren bidrar med fagkunnskap om skogressursene, oversikt over aktivitetsnivå og utvikling av skogressursene.

Statsforvalterens styringsgruppe

Har du spørsmål til noen av Statsforvalterne, ta kontakt med representant for Statsforvalterene i Kystskogbruket, eller se kontaktinformasjon til fylkesvise representanter.

Rune Saursaunet

Leder for Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket - Statsforvalteren i Trøndelag

952 10 661

Karl Gjermund Damli

Statsforvalteren i Agder

381 76 193

Stein Bomo

Statsforvalteren i Rogaland

911 78 818

Torleiv Skage

Statsforvalteren i Vestland

971 44 124

Christina Qvam Heggertveit

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

712 58 572

Geir Sund

Statsforvalteren i Nordland

948 84 692

Trude Hagen Hansen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Troms)

776 42 171

Helge Molvig

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (Finnmark)

454 72 526