Nyhetsarkiv

01.07.2019: Utvikler nytt dørsystem i trefiber

25.06.2019: Trenger flere skogsbilveger i Nordland

10.06.2019: Kystskogbruket møtte Olaug Bollestad

05.06.2019: Hjort, skog og gras

02.06.2019: Ein skogens mann

17.05.2019: Oppstart av Saudasjøen Tømmerkai

16.05.2019: En verktøykasse for skogeierveiledning og kompetanseutvikling i skogbruket

13.05.2019: Stor interesse for skogsvegbygging

01.05.2019: HØRING NORSK FSC SKOGSTANDARD

25.04.2019: Skogpådriver på plass på Indre Helgeland

15.04.2019: Kystskogbrukets prosjekt FoU, Innovasjon og trebruk – delprosjektleder i Nord-Norge på plass!

09.04.2019: La oss reise skogen

25.03.2019: Han skapte ei næring

15.03.2019: Skogbruk avgjerande for ny hamn

12.03.2019: Husk fristen for prosjektskisser til tømmerkaier

10.03.2019: Ligg unna sitkagrana i klimaskogen min

09.03.2019: Nordland vil byggje 4 nye tømmerkaier

26.02.2019: Flaskehalsar på kommunevegar

23.02.2019: Oppstart Fjaler Tømmerkai

17.02.2019: Rogaland Senterparti vil ha sitkagran

13.02.2019: Egersund Tømmerkai under utbygging

10.02.2019: Vestland Venstre programfestar skogreising

06.02.2019: Framtidig virkestilgang i Trøndelag

04.02.2019: Sitka-støtte frå KrF til Kystskogbruket »

31.01.2019: Trepartsamarbeidet i Kystskogbruket »

26.01.2019: NordGen Skogs temadag vår 2019: Skogfrø- og planteforsyning for et nordisk framtidsklima »

24.01.2019: Kom til Hattfjelldal Olaug! »

18.01.2019: Sitkagran på Norge NÅ »

15.01.2019: Næringsråden i Nordland setter fokus på skogvern »

14.01.2019: Dette er skikkelig artig! »

02.01.2019: Videreforedling av trevirke på Indre Helgeland »

21.12.2018: God Jul ! »

17.12.2018: Skognæringa i Trøndelag frykter at skogvern vil gi råstoffmangel »

14.12.2018: Wooden Wonder »

04.12.2018: Har vi strukket oss for langt? »

02.12.2018: Noregs mest lønsame treslag »

27.11.2018: Vil følgje opp Kystskogbruket »

20.11.2018: Aukande interesse for gardsvarmeanlegg »

14.11.2018: Robust skog for fremtidens klima »

02.11.2018: Dårlege kommunevegar presentert for Hoksrud »

26.10.2018: Sug karbondioksyd frå 275 bilar »

22.10.2018: Ny daglig leder »

20.10.2018: Mange nye arbeidsplasser i distriktene »

09.10.2018: Framleis sterk satsing på skogsvegar og tømmerkaiar »

05.10.2018: Å rette baker for smed »

02.10.2018: Skogen dør »

01.10.2018: Nordland – uttalelse til planprogram – Regional plan for klima og miljø »

28.09.2018: Bård Hoksrud opnar ny tømmerkai i Mandal »

26.09.2018: Programmet er klart »

25.09.2018: 64 millionar kroner til nye tømmerkaiar »

21.09.2018: Skape, verne og forvalte »

13.09.2018: KONFERANSE NYSKAPENDE NÆRINGSNETTVERK »

28.08.2018: Årsmøte i Rogaland Skognæringsforum startet med seminar og Grønn frokost! »

24.08.2018: Stor satsing på infrastruktur i skogbruket i Troms »

27.07.2018: Prosjektoppstart FoU, innovasjon og trebruk i kystskogbruket »

19.07.2018: Sitkagran – et supertreslag for våre kystområder! »

16.07.2018: Utenlandske treslag og karbonbinding – hva bidrar de med i dag og hva er potensialet fremover? »

13.07.2018: Nye styremedlemmer og styreleder for Skognæringa Kyst SA »

10.07.2018: Årsmøte og veien videre »

06.07.2018: Skogsdrift i et mildere og våtere klima »

03.07.2018: Ny skog – nye frø »

28.06.2018: Berre pavens skjegg »

17.06.2018: Skogeigarar vil vite »

11.06.2018: Agder kurser nyere skogeiere »

08.06.2018: Møtte Nordlandsbenken på Stortinget. »

07.06.2018: Viktig for landet – viktig for Ørsta »

05.06.2018: Gran nord for Salten og på Vestlandet »

04.06.2018: Sitkagranens spredning i Norge - kunnskapsstatus »

01.06.2018: Jon Georg Dale opnar Ørsta Tømmerkai »

28.05.2018: NORSKOG etablert på Vestlandet »

26.05.2018: Kystskogbruket vi ha et næringsbasert skogbruk langs kysten - det innbefatter å kunne bruke utenlandske treslag »

15.05.2018: Revolusjonerar skogsdrift i bratt terreng »

14.05.2018: VERDIER I FRAMTIDSSKOGEN »

10.05.2018: Årsmøte for Møre og Romsdal Skognæringsforum »

05.05.2018: 1 million kroner frå Hordaland Fylkeskommune »

03.05.2018: Tok det opp med ministeren »

02.05.2018: Regnskog og naturtyper på Vestlandet »

25.04.2018: Vil fjerne flaskehalsar på kommunevegar »

21.04.2018: Fagdag om Nordlandsskogbrukets kompetanse- og rekrutteringsbehov »

19.04.2018: Tema er Framtidsskogen »

15.04.2018: Kurt Jessen Johansson tok gjenvalg. »

12.04.2018: Sitkagrana og skogbruket sin verknad for båtbyggje- og fisketradisjonar i Nordland »

06.04.2018: Tømmervikgruppen AS treng 30 000 kubikkmeter sitkagran »

29.03.2018: Skog, fjell, fjord og tronge vik »

16.03.2018: Hogger 200 kubikk om dagen »

08.03.2018: Skognæringa Kyst søker nye medarbeidere »

02.03.2018: Toppturski av sitkagran »

26.02.2018: Gran, naturlig eller fremmed treslag på Vestlandet og i Nord-Norge? »

23.02.2018: 64 millionar kroner til tømmerkaiar i 2018 »

23.02.2018: Skognæringa Kyst har fått ny prosjektleder »

21.02.2018: Skognæringa Kyst med klar tilbakemelding rundt prosessen med svartelisten »

19.02.2018: Unikt blågrønt innovasjonssamarbeid i Nordland »

09.02.2018: Auka ramme for driftstilskot til taubane »

02.02.2018: Regnskog og naturtyper på Vestlandet »

31.01.2018: Tredriveren har sørget for at flere driver med tre »

10.01.2018: Noe Trumpsk over det hele »

09.01.2018: Planlegger for økt trebruk i Bodø »

06.01.2018: Globalt økende treproduksjon »

05.01.2018: Gav formuen til bygda si »

02.01.2018: Mest fornøyd »

23.12.2017: Skognæringa Kyst ønsker alle ei god jul! »

22.12.2017: Nytt markberedningsggregat til klimaskogplanting »

22.12.2017: Johan C. Løken til minne »

21.12.2017: Lærling hos Kai i fjæra »

19.12.2017: Gode erfaringer fra sommerens skog-gjødsling »

15.12.2017: Skogbruk, skogindustri og tømmerkaiar i Salten »

11.12.2017: Sikkerhet ved vindfallhogst »

08.12.2017: Tømmerstokken gir halve inntekta på gården »

05.12.2017: Grenseløst skogbruk i et endret klima »

04.12.2017: Likegyldige helt til det plutselig angår oss. »

02.12.2017: Mange muligheter innenfor skog i omstillingen til bioøkonomi »

01.12.2017: Jon Georg Dale åpner Namsos Tømmerkai 23. januar »

30.11.2017: Positive holdninger til gran og barskog langs kysten »

28.11.2017: Lassbærere med bredere hjul i Trøndelagsskogen »

27.11.2017: ARENA SKOG Fellessamling – første prosjektår tilbakelagt! »

24.11.2017: Nyttar skogen i Lofoten og Vesterålen »

23.11.2017: Ny medarbeider søkes - forlenget frist til 11/12-17 »

22.11.2017: Sjekk i toppen »

13.11.2017: Ny og gammel bruk av tre i bygg »

08.11.2017: Ny medarbeider søkes »

08.11.2017: Uttalelse fra Skognæringa Kyst »

06.11.2017: Arbeid på gang i 19 kommunar »

27.10.2017: Snart kan bilister på Helgeland fylle gran på tanken. »

25.10.2017: Oppstart på tømmerkaien i Ørsta »

17.10.2017: Økt satsing på treindustri i Norge »

14.10.2017: Mer effektive verdikjeder for kystskogbruket »

13.10.2017: Sterk satsing på tømmerkaiar og skogsvegar i statsbudsjettet 2018 »

12.10.2017: Vi ønsker oss mer lokalt virke »

12.10.2017: Skog- og trenæring på dagsorden under fylkestinget i Nordland »

11.10.2017: Vi trives i trebygg »

08.10.2017: Skognæringa Kyst på tur til Finnmark »

07.10.2017: Ny teknologi skal bedre undervisninga »

06.10.2017: Arbor Hattfjelldal feirer 60 år i dag! »

03.10.2017: Førstesida i Andøyposten »

25.09.2017: 72 millionar kroner fordelte »

21.09.2017: Nytt sagbruk på Mære skal sage spesialvirke »

19.09.2017: Kontakten mellom aktørene er avgjørende når bygningsarven skal istandsettes »

11.09.2017: Skognæringspolitikk på dagsorden i Nordland »

10.09.2017: Styrkjer Granvin som senter for skogindustri på Vestlandet »

24.08.2017: Slik blir det penger av trøndersk skog »

23.08.2017: Ser lyst på fremtiden for Norske Skog Skogn »

22.08.2017: Utviklingsmuligheter for Norske Skog »

21.08.2017: Stor enighet om skognæringspolitikken »

18.08.2017: Ei heilt avgjerande satsing »

15.08.2017: Film om byggingen av Norges største næringsbygg i massivtre »

15.08.2017: Steinkjers «Hjertebarn» bygges i massivtre »

14.08.2017: Film fra Klima og energisenteret på Mære »

14.08.2017: Valgkampmøte på Skogn »

14.08.2017: Skognæringspolitikk på dagsorden i Nordland »

14.08.2017: Klyngeleder for satsing på bygg i tre i innlandet »

14.08.2017: Hvor store effekter på verdiskapningen har Innovasjon Norges virkemidler egentlig? »

11.08.2017: Tredriveren i Trøndelag »

11.08.2017: Jon Georg Dale vitjar Mandal Tømmerkai »

10.08.2017: Namsos Tømmerkai i rute »

10.08.2017: Norske Skog Skogn går godt »

08.08.2017: Ulempe i konkurransen for norsk næringsliv »

07.08.2017: Satsing på skoggjødsling i Trøndelag »

18.07.2017: Mandal Tømmerkai i rute »

13.07.2017: Trives svært godt på Mære »

12.07.2017: Beiarn kommunes sommer-satsing på klimaskogplanting »

09.07.2017: Utfordra Kystskogbruket til dugnad »

23.06.2017: Årsmøte og medlemsmøte i Skognæringa Kyst SA »

19.06.2017: Entusiasme for klimaplanting i Tosdalen »

16.06.2017: Aktørene i ARENA SKOG er offensive på forskningssida »

12.06.2017: Dobling i bratt terreng »

09.06.2017: Første nord for Dovre. »

06.06.2017: Værdalsbruket A/S gjødsler skogen i år »

02.06.2017: Eit strategisk val sa finansministeren »

02.06.2017: Mange jern i ilden for ARENA SKOG-klyngen i Trøndelag »

01.06.2017: Forskning og utviklingsarbeid gir vekst i treindustrien! »

31.05.2017: Storsatsning på framtidsskogen på Kvatninga »

30.05.2017: Jan Olsen blir ny daglig leder i Skognæringa Kyst SA »

19.05.2017: Vi elskar skog »

16.05.2017: Nå plantes det klimaskog »

14.05.2017: Det stri mot all fornuft »

12.05.2017: Inviterar til fest i Eikefjord »

11.05.2017: En ikke-eksisterende satsning på norsk treforedlingsindustri »

05.05.2017: Statsråd Jon Georg Dale møter Norsk Taubanelag »

05.05.2017: Treteknisk satser nå mer på tre i store byggeprosjekter »

03.05.2017: Nye initiativ fra Finnmark Treforum »

03.05.2017: Skogsbilvegnettet i Nordland må bygges ut »

02.05.2017: Nytt sitka-sagbruk? »

29.04.2017: Bondeorganisasjonene vil ha mer penger til vegbygging og skogkultur »

28.04.2017: Meir planting etter hogst. »

26.04.2017: Lang saksbehandlingstid i Miljødirektoratet »

26.04.2017: ARENA SKOG kjører for fullt »

21.04.2017: Film om Skognæringa Kyst SA »

18.04.2017: Full fart på skogsvegbygginga »

07.04.2017: Norge på langs - to gonger »

05.04.2017: Spennende seminar om leverandørutvikling og «grønt byggskifte» »

03.04.2017: Årsmøtet for Skognæringsforum Nordland fokuserte på grønn og lokal verdiskaping »

03.04.2017: Foryngelse av skogen forsømmes mer og mer »

03.04.2017: Finansministeren opnar Eikefjord tømmerkai »

02.04.2017: Seminar om Vestlandskogen »

31.03.2017: Sagkurs på Spillum, del ll »

31.03.2017: Studietur til Innherred »

31.03.2017: Grønn verdiskaping og byutvikling på dagsorden i Bodø »

29.03.2017: Planer om nye skogveier i Vik kommune »

25.03.2017: Skognæringa Kyst sitt innspel til statsbudsjettet 2018 »

20.03.2017: Vil ta det opp på landsmøtet »

08.03.2017: Skognæringa i Trøndelag – en av regjeringens spydsisser i satsing på Grønn eksport »

20.02.2017: 20 000 kroner til skogeigar for eit tre »

17.02.2017: Ny skogindustri på Vestlandet »

16.02.2017: Grønn verdiskaping og byutvikling. »

15.02.2017: Tømmerkaiar i Nordland og Troms. »

13.02.2017: Innovasjon tufta på det etablerte »

12.02.2017: Om gran og andre treslag i Distriktssendinga i Nordland NRK radio. »

08.02.2017: Jon Georg Dale med ny rekord »

06.02.2017: Økt produksjon på FollaCell »

03.02.2017: Avfall skal bli blågrønn energi »

02.02.2017: Granfrø skal dyrkast i Granvin »

24.01.2017: Norsk Bygdesagforening inviterer til fagdag »

21.01.2017: Surnadal havn åpnet »

20.01.2017: «Det viktigste er god dialog med kunden.» »

11.01.2017: Egersund Havn kan få eigen tømmerkai »

09.01.2017: Line Henriette Hjemdal opna Søndenåneset tømmerkai »

22.12.2016: God jul og godt nytt år 2017! »

21.12.2016: Snorklipping i Surnadal »

16.12.2016: Trond Mohn ny storaksjonær i Vestlandske Limtre Industri AS »

03.12.2016: Opning av Søndenåneset tømmerkai »

02.12.2016: Modellering på tømmerkai »

01.12.2016: Nasjonal strategi for bioøkonomien lagt fram »

30.11.2016: Kystskogmidlene økes til 4,5 millioner kroner. »

18.11.2016: Orkanger vil ha tømmerkai »

14.11.2016: Veldig godt nøgd »

07.11.2016: Skognæringa Kyst på høringsmøte om Skogmeldinga i Næringskomiteen »

03.11.2016: Kippkøyringa stoppar skogbruket »

02.11.2016: Partiet Venstre vil redusere skogsvegløyvinga »

21.10.2016: Klyngeutviklingsprosjektet ARENA SKOG er i gang! »

20.10.2016: Skogmeldinga er lagt fram. »

18.10.2016: Dunkar pelar »

10.10.2016: Vi vil plante meir sitkagran »

06.10.2016: God satsing på infrastruktur »

04.10.2016: Elektrifisering av skogsdrift i bratt terreng »

01.10.2016: Det er helt fabelaktig »

30.09.2016: Skognæringa Kyst i Oslo »

27.09.2016: Budsjettlekkasje: Venteleg kring 200 millionar kroner til skogleg infrastruktur »

23.09.2016: Ny daglig leder i Skognæringa Kyst SA »

20.09.2016: Viktig distriktsnæring »

07.09.2016: Skogreisingsleiaren – ein samfunnsbyggjar »

06.09.2016: Jon Georg Dale kjem til Lindås »

05.09.2016: Kartlegging av trebearbeidende bedrifter i Sør-Trøndelag »

03.09.2016: Søndenåneset tømmerkai ferdigstilt »

29.08.2016: Kystskogkonferansen 2016 »

18.08.2016: Til kamp mot kippkøyringa »

16.08.2016: Vestlandets grønne gull »

08.08.2016: Tre i alle konstruksjoner »

26.07.2016: NIBIO inviteter til konferansen »

08.07.2016: Trefiber i utvikling av fiskefor »

07.07.2016: Behov for en ekstraordinær satsing på infrastruktur »

29.06.2016: Lensa har videreført ordningen med skogpådrivere »

28.06.2016: Stort trykk på bioenergi i Sør-Trøndelag »

28.06.2016: Vil endre føreskrift for tømmertransport »

23.06.2016: Standhaftig gran i Nord-Norge. »

22.06.2016: Det må mennesker til for å få til et grønt skifte »

21.06.2016: Veikart for Skog- og trenæringen »

20.06.2016: Skognæringa i Trøndelag i Elitedivisjonen »

19.06.2016: Store juletre eignar seg ikkje til tømmer »

08.06.2016: Gjenvalg på Rødland i Skognæringa Kyst »

06.06.2016: Ørsta og Mandal prioriterte »

28.05.2016: Skognæringa i Trøndelag - konkurransekraft, fremtidspotensiale og viktigheten av god infrastruktur »

27.05.2016: Han blei møtt med jubel »

23.05.2016: Landbruks- og matminister møter Kystskogbruket »

19.05.2016: Startskot for klimaskogplanting i Rogaland »

18.05.2016: Bruk er mer effektivt enn vern. »

15.05.2016: Med orkan i kasta »

13.05.2016: Merverdi fra skogen »

13.05.2016: Frø som ble sådd under Skognæringa Kyst sitt møte i Rogaland »

12.05.2016: Rogalands første klimaskogplanter i bakken »

10.05.2016: Programmet er klart »

02.05.2016: Taubane viktig av fleire grunnar »

25.04.2016: Vil vidareføre Sylvi Listhaug si satsing på infrastruktur. »

25.04.2016: Skog for framtida »

20.04.2016: Optimisme i Pasvik »

15.04.2016: Taubanesamling i Bergen »

14.04.2016: AP-veteran vil styrke skognæringa »

13.04.2016: Hør innslag på NRK Trøndelag! »

12.04.2016: Skognæringa en drivkraft i bioøkonomi »

03.04.2016: Applaus til styret i Skognæringsforum Nordland. »

30.03.2016: Nordland har kommet langt! »

24.03.2016: Bruk av trevirke står sterkt i Nordland »

24.03.2016: Stokmarknes vil ha tømmerkai »

23.03.2016: Tømmerkaien i Surnadal i rute »

16.03.2016: Sitkaski på TV2 lørdag »

16.03.2016: Utvikling av treklyngen i Trøndelag »

15.03.2016: 35 år med husmorvindu »

13.03.2016: Nytt nettkurs: skogmentor »

10.03.2016: Skognæringa Kyst møtte Høgre på Stortinget »

08.03.2016: «Vi kan jo ikke se den grense under vann» »

24.02.2016: Gode relasjoner til transportnæringa »

24.02.2016: 10. april er fristen »

20.02.2016: Grana i vest er veldig god »

17.02.2016: Skogeiere på Vestlandet med fokus på offentlige veier »

11.02.2016: Massivtre-prosjektet på Moholt »

10.02.2016: Asfalt for det grønne skiftet! »

08.02.2016: Mange tømmerkaier under utbygging »

08.02.2016: Dagens klimautfordring krev et grønt skifte »

07.02.2016: Vest-Agder på offensiven »

04.02.2016: Grønn skattekommisjon – velfortjent kritikk »

03.02.2016: Om endringer i kriteriesettet for risikovurderinger «svartelisten» »

31.01.2016: Samla skogeigarane i Stordal med føremål skogsvegbygging »

19.01.2016: Kystskogbruket møtte den nye ministeren »

07.01.2016: Klima, Paris-avtalen og skog »

23.12.2015: God jul og godt nytt år »

22.12.2015: Tretønner frå Fusa til Lofoten »

18.12.2015: Fotosyntesen glemt i Norge? »

10.12.2015: Rekordstore løyvingar til infrastruktur i skogbruket for 2016 »

07.12.2015: Det beste av det beste »

04.12.2015: Flott profilering av et yrke innen skogbruk »

03.12.2015: La skogen redde verdens skoger »

02.12.2015: Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser »

23.11.2015: Hjemdal og Grøvan i KrF sikra tømmerkaiane »

21.11.2015: Vidar Jørdre ny leiar i Hordaland Skognæringsforum »

20.11.2015: Med klave, måleband og prisliste »

10.11.2015: Skognæringsforum Nordland utreder lekterdrift. »

09.11.2015: Endeleg i gang »

08.11.2015: Økt oppslutning om skogbruksplanlegging »

07.11.2015: Oppstart av det nasjonale flaskehalsprosjektet »

05.11.2015: Partiet Venstre vil halvere skogsvegløyvinga »

04.11.2015: God oppslutning om infratrukturkonferansen »

29.10.2015: MIS i 15 år »

29.10.2015: Svært gledeleg av Kristeleg Folkeparti »

27.10.2015: Infrastrukturprogrammet overlevert statssekretær Blåfjelldal »

25.10.2015: «Kjerringa mot strømmen» »

23.10.2015: Eikefjord, Surnadal og Finnsnes »

16.10.2015: Nå gjelder det å holde trykket oppe. »

13.10.2015: Tilskuddet til trebasert innovasjon borte i Statsbudsjettet for 2016 »

08.10.2015: Bra, men ikkje godt nok »

07.10.2015: Statsbudsjettet; meir til skog-, klima- og energi. »

05.10.2015: Kystskogkonferansen 14. oktober »

29.09.2015: Åpner 562 km mer fylkesveg for 60 tonn »

25.09.2015: Ei risikabel haldning »

23.09.2015: Innspillsmøte til melding om skog- og trenæring »

18.09.2015: Vesterålen kom til Bergen »

12.09.2015: Ei eldsjel for det grøne karbonet »

11.09.2015: Skogbruket i Sør-Trøndelag med anbefalinger om skogbehandling »

10.09.2015: Dobla skogsvegbygginga i Vest-Agder »

09.09.2015: Det største idrettsanlegget vi har »

05.09.2015: Ei strålande kaiopning i Molde »

03.09.2015: Økt biomasseproduksjon som klimatiltak Vestlandet »

30.08.2015: Klimaskogplantingen i gang »

27.08.2015: Tømmerkaia ved Molde blir opna av ministeren »

27.08.2015: Imponerte statsråden »

26.08.2015: Må fronte infrastruktur »

24.08.2015: Høytidelig åpning av skogplattform »

21.08.2015: Skogseminar og Årsmøte i Nord-Norges Skogmannsforbund 2015 »

21.08.2015: Fylkespolitikerne går for økt satsing på skognæringa »

13.08.2015: Valgkampmøter med tema skognæringspolitikk »

13.08.2015: Bygger biogassfabrikk på Skogn »

12.08.2015: Flott presentasjon av bygging i massivtre »

12.08.2015: Listhaug skal døype første skogplattform »

27.07.2015: Økt interesse for skogbruksfag »

24.07.2015: Skognærings- og klimapolitikken et viktig tema i valgkampen »

23.07.2015: Norsk klimapolitikk – manglende helhet og perspektiv? »

28.06.2015: Nye tall viser stort behov for skogsveier »

27.06.2015: Konkrete resultat for Vest-Agder Skog- og trenæringsforum. »

25.06.2015: Gjev gode råd til skogeigarar »

11.06.2015: Ein topp moderne tømmerkai »

07.06.2015: Meir lokal foredling av skogsvirket »

06.06.2015: Satsing på fornybar energi i Sør-Trøndelag »

29.05.2015: Nordic Wooden Cities besøkte Bergen »

28.05.2015: Granvin, Flora, Surnadal og Lenvik går vidare »

27.05.2015: Bindalsfæringen med tusenårig kompetanse »

23.05.2015: Populært seminar om skogsdrift til lekter »

19.05.2015: Energikrav til bygg »

16.05.2015: Tømmerbilene får bedre vilkår etter oppskriving av veglista i Nordland »

09.05.2015: Ny vri. 125 skogeiere i Melhus på skogplankurs »

05.05.2015: Aida, Albert og Sivert vil satse på skogutdanning »

04.05.2015: Pilotprosjekt med klimaskog »

04.05.2015: Skogens fuglefauna på Vestlandet »

30.04.2015: Veksande interesse for tømmerkaier »

29.04.2015: Potensiale for økt verdiskaping i kystskogbruket »

28.04.2015: Skogsdrift til lekter/ flytende kai »

27.04.2015: Stortingsmelding om skognæringa våren 2016 »

22.04.2015: Har varma opp kommunen i 5 år »

20.04.2015: Skogen skal bli den nye vinneren! »

19.04.2015: Me er svært nøgde med fjøset i massivtre »

18.04.2015: Tema i PILS: Tre »

15.04.2015: Det grønne skiftet vil være avhengig av skognæringa »

13.04.2015: Skognæringa – i posisjon for vekst »

12.04.2015: Skogeigarar fusjonerte »

08.04.2015: Det er heilt sinnsjukt rått »

07.04.2015: Stort lærlingebehov i trebearbeidende bedrifter i Sør-Trøndelag »

31.03.2015: Det grønne skiftet »

27.03.2015: Fylte Knaken kafe »

26.03.2015: Kystskogkonferansen 2015 »

23.03.2015: Sitkagran kan være framtidas laksefòr. »

21.03.2015: Vyrdnad og takk for tillit og framtidstru »

20.03.2015: Næringssamling i Sør-Trøndelag 2015 »

17.03.2015: Vil ha tømmerkai i Vest-Agder »

16.03.2015: Om kystskogbruket i Naturens verden på NRK1 »

13.03.2015: Kystskogbruket i NRK P1 sin naturradio »

12.03.2015: Myklebusthaug Rederi satsar på sjøtransport av tømmer »

11.03.2015: Forsvarer sitkagrana. »

09.03.2015: Akutt trong for 60 millionar til tømmerkaiar »

07.03.2015: Skognæringa – i posisjon for vekst »

03.03.2015: Økt satsing på skogbruket i Sør- Trøndelag »

23.02.2015: Tømmersalg for Dummies »

20.02.2015: SITKALAKS - fiksjon eller snarlig realitet? »

18.02.2015: Sylvi Listhaug opnar tømmerkaien på Kaupanger »

17.02.2015: Skogen kommer godt ut i den nye klimameldinga »

17.02.2015: Lysthaug kommer til skogkonferanse i Namsos »

16.02.2015: 16. april er datoen for årets Kystskogkonferanse! »

14.02.2015: Kystskogbruket møtte Arbeiderpartiet på Stortinget »

13.02.2015: Møte om skogsdrift i bratt terreng »

02.02.2015: FrP Hordaland med resolusjon om skogsvegar og tømmerkaier »

01.02.2015: Regionmøter om tømmerkaier »

27.01.2015: SKOG22 – glemmes nøkkelpersonene? »

26.01.2015: Ambisiøs SKOG22 strategi, men hvordan få nok råstoff? »

24.01.2015: Søk om statstilskot til tømmerkaier i år »

23.01.2015: Størst i Skandinavia »

23.01.2015: Kvalitet og materialkunnskap »

15.01.2015: Skogplanting som klimatiltak »

14.01.2015: Skogarena Bergen »

13.01.2015: Uklart omfang av stormfelling etter Nina. »

08.01.2015: Honnør til FrP »

06.01.2015: Skogsvei.no »

06.01.2015: Årets Trebyggeri 2014 - Fremtiden er fornybar! »

22.12.2014: »

17.12.2014: Planter frå Alstahaug har gitt årleg 10 % forrentning »

12.12.2014: Skoginteresse på Helgeland »

11.12.2014: LENSA-prosjektet – til inspirasjon og etterfølgelse! »

09.12.2014: Effektive klimatiltak er viktigst nå »

01.12.2014: Ei taubane utan barduner »

28.11.2014: En god start på skogplanting som klimatiltak »

27.11.2014: Det var nok betong over Puddefjorden »

26.11.2014: Styrbarhet og skogeierpolitikk »

22.11.2014: Kompetansekafe med tema skogbruk »

19.11.2014: Senterpartiet vil også investere meir i skognæringa »

18.11.2014: Fotomåling av tømmer er suverent »

18.11.2014: AP vil satse på skognæringa »

17.11.2014: Har tilført lokalsamfunnet 10 milliardar »

10.11.2014: Norsk Taubanelag med fokus på produktivitet, miljø og sikkerheit »

04.11.2014: Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser »

03.11.2014: Foredraga fra fagdagen i Molde 23. oktober. »

03.11.2014: Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag »

01.11.2014: Hans Fredrik Grøvan og Kristeleg Folkeparti vil byggje meir tømmerkaiar »

30.10.2014: Økt kunnskap om infrastruktur i Nord-Norge »

28.10.2014: Trebruk i kystskogbruket - frå cellulosekomponent til massivtreelement »

27.10.2014: Utsatt satsing på skognæringa fra regjeringa »

27.10.2014: Jan Ivar Rødland attvald som leiar. »

25.10.2014: Formidabel innsats frå Kystskogbruket over mange år »

24.10.2014: Romsdalsmuseet med moderne vri på tradisjonsrik trebruk »

24.10.2014: Fagsamling og årsmøte i Finnmark treforum i Karasjok »

14.10.2014: Årsmøte og fagdag i Skognæringa Kyst »

14.10.2014: Klimaskogprosjekt med restriksjoner »

13.10.2014: Skognæring i hele landet »

09.10.2014: Pilotsatsing på norsk skog som klimatiltak i Statsbudsjettet 2015 »

09.10.2014: Rogaland Massivtre AS byggjer sauefjøs i Suldal »

09.10.2014: 42.4 millionar kroner på statsbudsjettet til skogsvegar og tømmerkaier »

08.10.2014: Klimatiltakene står i kø »

07.10.2014: Viktige innspill til ny Kystskogmelding »

07.10.2014: Konferanse: Hvordan øke verdiskapinga i verdikjedene fra kystskogen? »

06.10.2014: Vinn-vinn for miljø og skogbruk i Bergen kommune »

29.09.2014: Miljøvenlege produkt frå Huntonit AS laga av lokalt råstoff »

26.09.2014: Står regjeringen opp for skogen? »

26.09.2014: Nordisk trepris til Massiv Lust »

26.09.2014: Kommer endelig til orde i NRK »

25.09.2014: Spalteplass på NRK Nordland »

24.09.2014: Ei eventyrleg teknisk utvikling »

23.09.2014: VURDERER ARENA-PROSJEKT »

22.09.2014: Videreforedling må vektlegges i den nye Kystskogmeldinga »

20.09.2014: Meklar tømmertransportar til sjøs »

19.09.2014: SKOG 22 »

19.09.2014: SKOG22 – skognæring i hele landet »

19.09.2014: Morten Ørsal Johansen møtte taubanemiljøet i Norge »

19.09.2014: Hetser ei heil næring »

11.09.2014: Foredraga fra Fagdag om tømmertransport i Nordland »

08.09.2014: Kystskogmeldinga rulleres - første regionmøte »

07.09.2014: Utvalgsrapporter i SKOG22 på høring »

07.09.2014: Klima- og miljøminsteren på skogdag i Nærøy »

06.09.2014: Avisa Nordland setter søkelyset på tømmertransport »

05.09.2014: Hva skal en gjøre med eiendomsstrukturen i skogbruket? »

05.09.2014: Det finaste arbeidet ein kan ha »

29.08.2014: Stort engasjement i Bodø »

27.08.2014: Kompetanse for å ta i bruk fornybare ressurser »

27.08.2014: Bonde og vegbyggjar »

22.08.2014: Vindafjord bonden satsar også i skogen »

22.08.2014: Tømmerforordningen »

22.08.2014: Skogeierpolitisk mismatch og strutsepolitikk? »

20.08.2014: I grevens tid »

19.08.2014: Folla fosser fram »

17.08.2014: Sterkere norsk krone gir utfordringer »

14.08.2014: Kvifor må det koste hundre ganger meir ? »

11.08.2014: Bærekraftig lokal verdiskaping i Lofoten. »

05.08.2014: Skandinavias første miljøvennlige trekoker på plass i Harstad »

01.08.2014: Norske tømmerkaier må bli betre seier kaptein Atli Jensen »

31.07.2014: Ei båtlast med tømmer om dagen »

24.07.2014: Snart ett år siden restart av tremasseproduksjon i Follafoss. »

18.07.2014: Verdens høyeste trehus under bygging i Bergen »

18.07.2014: Bodø bygger idrettshall i tre »

11.07.2014: Finansdepartementet - egen klimaagenda? »

07.07.2014: Forskar på klima og med røter i sitkaskogen »

03.07.2014: Virkesterminaler i Kystskogbruket. Rapport 2013 »

02.07.2014: Effektive verdikjer for skogbruket i Kyst-Norge »

01.07.2014: Suksess i Mosjøen »

27.06.2014: Møte med skogeierandelslagene »

27.06.2014: Sats på skogplanting nå »

20.06.2014: Nettverkspådrivere oppdateres på skogsveg »

19.06.2014: Taubanedrift er skånsomt for terrenget. »

18.06.2014: Den kvelden vi nesten starta nytt politisk parti »

17.06.2014: Fortsatt bruk av utenlandske treslag »

14.06.2014: Føreskrifter med verknad for skogsdrifta »

12.06.2014: Med fokus på vatn og miljø »

10.06.2014: Skognæringa Kyst på besøk i Bodø »

09.06.2014: Ny rapport «Bærekraftig skogbruk i Norge» »

09.06.2014: Ordførar delte ut blomster »

03.06.2014: Skogreising en viktig sak for Nord-Norge »

02.06.2014: Tømmerkaier i Lenvik, Tysnes og Vindafjord kommune »

31.05.2014: Informasjon er viktig ved kaiutbyggingar »

29.05.2014: Finansminister Siv Jensen støttar satsinga på skogbruket »

22.05.2014: Skogsvegsamarbeid ved hjelp av jordskifte »

22.05.2014: Anleggsarbeidet på Håhjem tømmerkai er igang »

14.05.2014: Mer tømmer med taubane i 2013 »

13.05.2014: Omfattande turke i vossaskogen »

13.05.2014: Klimaresolusjon på Høyres landsmøte »

12.05.2014: Skogeierlag i Melhus på topp i Allskog »

12.05.2014: Mer hogst i Sør-Trøndelag »

08.05.2014: Skogeigarane med innspel til kommuneplanen »

03.05.2014: Om avskoging i Nationen »

02.05.2014: Kystskogbruket på Stortinget »

02.05.2014: Arbor - en industribedrift i Kystskogbruket »

01.05.2014: Møte med tre departement »

01.05.2014: Vi må øke skogproduksjon og hogsten skal vi nå våre klimaforpliktelser »

29.04.2014: Ei båtlast med førsteklasses sitka-materialer »

25.04.2014: Skogbruk bra for klimaet, skriver Listhaug »

24.04.2014: Skogen skapar også arbeidsplassar i distrikta »

24.04.2014: Doble inntekta pr. dekar om du ventar 10 år med hogsten »

23.04.2014: Bred oppslutning om Kystskogbrukets konferanse. »

21.04.2014: Kringkastingsrådet felte NRK programmet Ut i naturen »

20.04.2014: Skognæringsforum Nordland øker aktiviteten! »

15.04.2014: Kystskogbruket er et godstog »

11.04.2014: En liten gladsak til påske »

10.04.2014: Feios i Vik kommmune kan visa til gode reslutat frå feltprosjekt »

09.04.2014: Sluttrapport presentert »

07.04.2014: Pådrivere på vegkurs i Trøndelag »

07.04.2014: Gjermund Hagesæter (Frp) talsmann for meir skogsvegar »

06.04.2014: «Fra ti til en» – hva fant forskerne ut? »

06.04.2014: Gro Follo med åpent innspill til Skog22 »

03.04.2014: Vellykket skogsamling i Nordland om regjeringens nye strategi »

28.03.2014: Det er lite egoisme »

27.03.2014: Generalforsamling i Skognæringa i Trøndelag »

26.03.2014: Fagdag om tømmertransport i Trøndelag »

26.03.2014: Listhaug leverer »

25.03.2014: Kystskogbruket møter statsskeretærer i 3 departement »

23.03.2014: Ein temaplan som sikrar opne landskap, jordbruk og skogbruk »

22.03.2014: Ei kjempesak for Namsos og Namdalen »

20.03.2014: Skognæringa er viktig for Voss kommune »

17.03.2014: Initiativet må kome frå grasrota »

17.03.2014: Høyre i NT - Skogen tilhører framtida »

17.03.2014: Skog og klima tema i Friluftsmagasinet 15. mars »

13.03.2014: Kystskogbruket og Naturvernforbundet møtest i Austrheim »

12.03.2014: Økt skogplanting sikrer naturmangfoldet »

10.03.2014: Dag Skjølaas kjem til Voss »

05.03.2014: Morten Ørsal Johansen til Kystskogkonferansen »

05.03.2014: Regnskapsførerne er en viktig veiledningsressurs »

03.03.2014: Ynskjer fleirbrukskai i Nordreisa »

28.02.2014: Balestrand kommunestyre handsama skogsvegplanen »

27.02.2014: Dei fiksa førstesidene »

26.02.2014: Skogsentreprenører fra Finnmark besøkte Viken skog »

25.02.2014: Stop røverhistoriene om skogen »

24.02.2014: Stor markering av skogsvegplaner »

23.02.2014: Arbeidd med sagbruk sidan han var 15 år gammal »

21.02.2014: Ministeren kom heim »

18.02.2014: WWF, SABIMA og Aftenposten »

18.02.2014: Utklipp: Gamal og ny kunnskap om skog »

17.02.2014: Miljøsertifisering ved skogsdrift »

16.02.2014: Du kan søkje om statlege tilskot til tømmerkaier også i 2014 »

13.02.2014: Rogaland Skognæringsforum planter tre for Facebook delinger »

12.02.2014: Stor interesse for skogbruksutdanning »

12.02.2014: Nøkkelen til gode resultat »

11.02.2014: Satser på kommunikasjon »

09.02.2014: Møte med SKOG22 »

08.02.2014: PFU svarer »

03.02.2014: Kystskogbruket ynskjer sterkare satsing i 2015 »

02.02.2014: Aftenposten felt i Pressens Faglige Utvalg »

02.02.2014: FrP Hordaland med resolusjon om skogsbilvegar »

31.01.2014: Ståle Kristian Johansen engasjert i sluttspurten »

31.01.2014: "Skogomveltning" i Tyskland gir mulegheiter »

30.01.2014: Rullering av Kystskogmeldinga »

30.01.2014: Vil ikkje betale for å legge til kai »

29.01.2014: Rekordhost på Vestlandet »

28.01.2014: Møte med Klima- og miljøministeren »

27.01.2014: Smart med kortreist tre! »

27.01.2014: Imponerende skogproduksjon i Bergen »

23.01.2014: Veglistene for Trøndelagsfylkene klare »

23.01.2014: Byggjer skulehus av tre »

20.01.2014: Sikrar skogeigarane ein langvarig bruksrett til kai »

20.01.2014: Avvirkningsrekord og bra aktivitet i skogplanting i Vest-Agder 2013 »

19.01.2014: Innleggvegen i Verdal gjev stor lokal verdiskaping »

16.01.2014: Karbonet skogbruket kjenner »

15.01.2014: Tømmerkaia i trelastbyen »

11.01.2014: Bergens Tidende skriv om skogsbilveier »

08.01.2014: Avskoging langs hele kysten »

07.01.2014: Vi må vite hva vi vil. »

06.01.2014: Etableringa av Skognæringa Kyst - omtale i Norsk Skogbruk nr.11 »

04.01.2014: Regionmøter i skogeierprosjektet «Fra ti til en» »

18.12.2013: Nydal Bygg i Bergen byggjer hus av granskogen i Hordaland »

17.12.2013: Troms fylke med stort behov for skogsbilvegar »

15.12.2013: Nedlagde ferjeleier kan bli tømmerkaiar »

13.12.2013: Hagland Shipping fraktar stadig meir skogsvirke »

11.12.2013: Vil etablere selskap for flytande tømmerkai »

04.12.2013: Namsos, Molde og Lindås prioriterte tømmerkaier i kystskogfylka »

04.12.2013: Første styremøte i Skognæringa Kyst SA »

02.12.2013: Fagbladet Norsk Skogbruk med tredje fagartikkel om «Fra ti til en» »

01.12.2013: Utan Nesthusvegen hadde skogen blitt ståande »

30.11.2013: Har planlagt 8 km nye skogsvegar siste året »

29.11.2013: Familiedag i skogen på Voss »

29.11.2013: Skogeierne støtter opp om skogindustrien »

29.11.2013: MER TRE »

26.11.2013: Velg Skog »

22.11.2013: Kystskogmidlene for 2014 er halvert »

20.11.2013: NorBioLab - nytt bioraffineri etableres i kystskogregionen »

19.11.2013: Fem nye kommuner skal vise vei »

18.11.2013: Rogaland Skognæringsforum prioriterar Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord »

18.11.2013: Skogbruk = skogeiersamarbeid »

18.11.2013: Stormen Hilde medførte skogskader »

14.11.2013: Har laga mat på skogkveld i 21 år »

13.11.2013: Drift med taubane i Midtre Gauldal »

13.11.2013: Miljøpartiet De Grønne inviterte skogbruket »

13.11.2013: Rogaland greide det! »

09.11.2013: Fra ti til en - andre fagartikkel i Norsk Skogbruk »

08.11.2013: Framstegsparti-statsråden satsar 10 millionar kroner ekstra på skogsbilvegar »

07.11.2013: "Vegplanen blir viktig for skog og miljø" seier ordførar Solbakken i Kvinnherad »

04.11.2013: Tendensiøst om sitkagran på NRK »

01.11.2013: Listhaug varsler mer skogsbilvei »

31.10.2013: Bruker-diskusjon rundt «Fra ti til en» sine funn »

31.10.2013: Listhaug mot miljø-bremser for skogsbilveier »

30.10.2013: Vil investere 370 millioner kroner i tømmerkaier »

29.10.2013: "Ei viktig fleirbrukskai" sa fylkesråd Arve Knutsen »

28.10.2013: Plant skog nå! »

28.10.2013: Skognæringa i Trøndelag møter Listhaug »

28.10.2013: Skognæringa Kyst – ny næringsorganisasjon »

28.10.2013: Skognæringa Kyst målretter FoU- arbeidet »

21.10.2013: Etableringsmøte for næringsorganisasjonen i kystskogbruket og FoU- seminar »

20.10.2013: Opning av tømmerkaia på Drag i Tysfjord »

17.10.2013: Stor interesse på skogsvegsamling »

14.10.2013: Aukar med 50 millionar kroner »

11.10.2013: Ny regjeringsplattform er klar. »

10.10.2013: Sikrar gode skog- og miljøfaglege skogsvegplaner »

09.10.2013: Sitkagran og Artsdatabanken »

07.10.2013: Fagbladet Norsk Skogbruk med fagartikkel om "Fra ti til en" »

03.10.2013: Dårlege kommunevegar på dagsorden i Etne »

02.10.2013: Ny forskningsrapport om skogeiersamarbeid »

01.10.2013: Hva skal være fokus for forsking og utvikling i kystskogregionen? »

28.09.2013: Sjøtransport av tømmer i Nordland »

26.09.2013: Tynning av finnmarksskogen gir miljøvennlig varme »

26.09.2013: Tømmeret frå land til sjø »

12.09.2013: Lyse utsikter for MM Karton Folla Cell »

12.09.2013: Kvalitetstømmer frå granskogen på Voss »

12.09.2013: Trevirke tilsvarande 100 eneboligar frå Steigen »

10.09.2013: Samferdselsministeren tillater 60 tonn totalvekt »

10.09.2013: Skog22 – styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene »

10.09.2013: Planlegg skogsbilvegar med Gamepad »

06.09.2013: Entusiastisk start på kaiplanlegging »

04.09.2013: Papirmassefabrikken på Follafoss er i gang igjen! »

01.09.2013: Kystskogbruket bifaller rapporten planting av skog på nye arealer som klimatiltak »

01.09.2013: Effektivt klimatiltak »

01.09.2013: Klimaskog - en del av løsningen »

30.08.2013: Nortømmer vil ha meir skogsbilvegar på Vestlandet »

28.08.2013: Else-May Botten opna Mosjøen Virkesterminal »

27.08.2013: Økt behov for skogsveger må møtes med planleggerkompetanse »

26.08.2013: Skogplanting som klimatiltak - frokostseminar 30. august »

25.08.2013: Mykje folk samla i Stavanger, Tromsø og Trondheim »

24.08.2013: Målselv Skogsdrift; Ei moderne bedrift i ein tradisjonell marknad »

21.08.2013: Skogbruksplanleggingen kan bedre tilpasses dagens virkelighet »

13.08.2013: Norske Skog Skogn i full produksjon igjen »

04.07.2013: Status for Ingrepsfrie naturområder (INON) »

02.07.2013: Trenger konkurransedyktige rammevilkår og lokalt tømmer »

27.06.2013: Fylkesmennene i Sør- og Nord – Trøndelag melder om rekordmange skogsvegsøknader »

25.06.2013: Bygging av nye skogsbilveger utløser mer tømmer. »

24.06.2013: Stor oppslutning om skogbruksplanlegging »

21.06.2013: "Me skal følgje opp" seier ordførar »

21.06.2013: Hamarøy kommune treng 85 km nye skogsvegar »

20.06.2013: Ny leder for Skognæringa i Trøndelag »

12.06.2013: Mayr-Melnhofs kjøp av tremassefabrikken i Follafoss betyr mye for Trøndelag »

09.06.2013: Nybrotsarbeid i spennlaminat »

03.06.2013: Åpning i Mosjøen havn KF »

03.06.2013: Dragterminalen i Tysfjord i rute »

28.05.2013: «Skognæringa i et framtidsperspektiv» »

28.05.2013: Avslutningssamling for utviklingsprosessen i Skognæringa Kyst »

27.05.2013: Glimrande gran på Nordvestlandet »

10.05.2013: Fraktar sjøveien; minst ein million kubikk med tømmer »

10.05.2013: Blest om etableringsprosessen i Skognæringa Kyst »

10.05.2013: Skognæringsforum Nordland ble etablert 10. januar 2013 »

10.05.2013: Flere politiske partier kommer med uttalelser om skog »

07.05.2013: Svært fornøgd med skogsdrifta »

30.04.2013: Kystskogbruket og regjeringens tiltakspakke »

25.04.2013: Siste nytt fra Møre og Romsdal »

18.04.2013: Fagbevegelsen engasjerer seg i skogpolitikken »

17.04.2013: 25 millioner kroner er nå tildelt 5 tømmerkaier »

16.04.2013: Framstegspartiet vil betre rammevilkåra for norsk skogbruk og treforedlingsindustri »

12.04.2013: Arbeiderpartiet har framtidsperspektiv for skognæringa »

10.04.2013: Blir Kaupanger og Eidsnes tømmerkai bygd i tre ? »

09.04.2013: Skogsvegbygging er lønsamt »

08.04.2013: Gjennomslag for 24 meters tømmerbiler »

08.04.2013: Senterparetiet krever tiltak for treindustrien »

02.04.2013: Skogbruket i Sør-Trøndelag leverer »

02.04.2013: Kan bli framtidige skogbrukere »

22.03.2013: Klimaskogkameratene »

21.03.2013: Skog- og trenæringsforum etablert i Vest – Agder »

12.03.2013: Arbeidet i gang på fleirbrukskaia i Tysfjord »

05.03.2013: Potensial for økt verdiskaping i kystfylkene. »

25.02.2013: Vil doble statstøtta til skogsbilvegar »

15.02.2013: Skognæringa Kyst – hva er det? »

13.02.2013: Klimaskog i Ytre Namdal - Skognæringsmøte »

12.02.2013: Kva verkemedel treng skogbruket? »

10.02.2013: Skogdag og katedral i Alta »

23.12.2012: Fem tømmerkaier prioritert for tilskudd »

22.12.2012: God Jul! »

20.12.2012: Ekstra midler til skogsbilveger har effekt »

11.12.2012: «Sørsivegen» - et skogeiersamarbeid i Dalbygda »

10.12.2012: Å ta i bruk skogreisinga »

28.11.2012: "I same båt" »

17.11.2012: Skogsbilvegar tema på politisk årsmøte »

16.11.2012: "Skogbruket har reagert meget raskt" »

14.11.2012: Vellykket sorteringskurs i Alta »

06.11.2012: Ørsta-terminalen viktig for sagbruka i Trøndelag »

02.11.2012: Det må bygges flere skogsveger, sier Fylkesmannen i Nord-Trøndelag »

01.11.2012: Fylkeskommunen i Hordaland vil styrkje skogsvegplanlegginga »

01.11.2012: TreStykker 2013 i Bergen »

01.11.2012: Kystlynghei - høringsuttalelse til forskrift »

31.10.2012: Næringskomiteen i Bergen kommune på skogsbesøk i dag »

31.10.2012: Kurs i sortering av trelast i Alta »

26.10.2012: Fremtiden bygges i tre - oppsummering »

26.10.2012: Svært stor etterspørsel etter skogsbilvegar i Hordaland »

12.10.2012: Samling for de fylkesvise skognæringsnettverkene og Skognæringa Kyst 16. og 17. oktober i Bergen »

11.10.2012: Påmelding til Framtida bygges i Tre »

10.10.2012: Femtiden bygges i tre - stor artikkel i bladet Byggindustrien »

09.10.2012: Skogfond – kurs for regnskapsførere »

01.10.2012: Ny skogsbilveg opna i Steigen i Nordland »

29.09.2012: Stortingsrepresentant stiller spørsmål om manglande skogsvegbygging »

27.09.2012: Ynskje om meir skogsbilvegar "på leiarplass" »

21.09.2012: Virkesterminaler ved sjø viktige i Agderfylka »

12.09.2012: Vil byggje bustadhus i massivtre av sitkagran »

06.09.2012: Rekruttering til skogbruket »

31.08.2012: Uttalelse om skog og klima fra Nord-Norges skogsmannsforbund »

24.08.2012: Kan tømmerkaier byggjast i tre ? »

09.08.2012: Faktaark for skogbruket i Sør-Trøndelag »

02.08.2012: Nå skal det bygges og utbedres tømmerkaier »

02.07.2012: Konferanse 16. okt i Bergen: Fremtiden bygges i tre »

18.06.2012: Standard for utplantingstall i Trøndelag »

15.06.2012: Profesjonell skogsvegplanlegging er viktig »

13.06.2012: Svarteliste 2012 - ingen negativ betydning for skogbruket »

12.06.2012: Skog i Klimameldinga »

12.06.2012: Brekk rokker skogen! »

05.06.2012: Trist for skognæringa »

04.06.2012: Statusrapport fra Kystskogbruket legges fram »

28.05.2012: Vi vil prøve rydde mest mogeleg opp etter "Dagmar" »

16.05.2012: Skognæringa Kyst er svært fornøyd »

11.05.2012: Ei trebedrift i medvind »

03.05.2012: "Spikaren sit skikkeleg fast" »

03.05.2012: Skogsvegplanleggarar sentrale i vindfallområde »

25.04.2012: Klimameldingen tar i bruk klimapotensialet i skog »

24.04.2012: 7 formannskap samles på Fosen med tema skogbruk »

22.04.2012: Historisk om Hovedplaner i Kystskogbruket »

21.04.2012: Ynskjer sterkare satsing på verdikjeda i skognæringa »

14.04.2012: Nordland fylkeskommune vil investere i kunnskap for Vesterålskogen »

24.03.2012: Skogsvirke direkte til sjø på Helgeland »

24.03.2012: Granvirke frå Fauske i Nordland gir beste kvalitet »

16.03.2012: Vindfall frå orkanen og næringsutvikling på dagsorden »

16.03.2012: Ørstaterminalen kan bli viktig tømmerterminal »

02.03.2012: Oppstart av arbeid med hovedplan for skogsbilveier i Vest-Agder »

03.02.2012: Storsatsing ved saga i Granvin »

31.01.2012: Heltidsansatte skogsveiplanleggere »

28.01.2012: Bioenergikonferanse i Tromsø »

29.12.2011: Aktiv bruk av skogfond i 2011 »

22.12.2011: GOD JUL til Kystskogbruket »

22.12.2011: Verdiskaping av trevirke og tilrettelegging for friluftslivet »

16.12.2011: Bolystpris til Snekkeriet Verdal »

14.12.2011: Skogfond – kurs for regnskapsførere »

14.12.2011: Ingunn Kjelstad ny leiar i Sogn og Fjordane Skognæringsforum »

07.12.2011: Kystskogbruket må "være på hugget" »

29.11.2011: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk mottok SINTEF- rapport »

27.11.2011: 100 personer til Kystskogbruket sine temadager i Molde »

25.11.2011: Vil du være med å forme framtidas skogbruk i kystregionen? »

06.11.2011: Viktig for både Tømmer og Kvarts »

01.11.2011: Prosjektkoordinator »

26.10.2011: Skognæringa søker prosjektleder »

21.10.2011: Kystskogbruket sine temadager i Molde »

14.10.2011: Aktivitetspådriver søkes »

30.09.2011: NORSKOG vil ha tømmerkaier »

25.09.2011: Skognæringa i Rogaland tek ansvar »

25.09.2011: Nytt kurs i skogsvegplanlegging og saksbehandling »

23.09.2011: Nye vegplaner vil utløse 250.000 m³ i Hordaland »

23.09.2011: Skuleskogdagar »

23.09.2011: Finnmark treforum søker medlemmer »

20.09.2011: Lærer skogbruk på skolen »

20.09.2011: Kortreist brensel til Ørsta Eldhus »

19.09.2011: Bioenergidagen i Sogn »

17.09.2011: Skognæringa Troms er stifta »

09.09.2011: Kystskogbruket i Vest Agder »

08.09.2011: Fokus på vegvedlikeholdet i skogbruket »

24.08.2011: Ny medarbeidar i Kystskogbruket »

22.08.2011: Kystskogane har spesialvirke »

18.08.2011: Første eigenproduserte trehus på Island »

03.08.2011: Kystskogbruket til Østerrike »

08.07.2011: Skognæringsforum i Sogn og Fjordane legg fram optimistisk og nyskapande melding »

14.06.2011: Kystskogen vokser »

12.06.2011: Ein nasjonalarv i tre »

08.06.2011: Historisk tømmerlast frå Risøyhamn på Andøya »

06.06.2011: Nytt fyrtårn i tre langs kysten »

10.05.2011: Markering av FNs internasjonale skogår i Trondheim »

09.05.2011: Skogbruket i Rennebu feiret seg selv »

29.04.2011: Skogpris til Mathias Sellæg »

02.04.2011: Kjære skogeier i Indre Namdal »

01.04.2011: Fokus på kommunikasjon i skogforum Nidaros »

17.03.2011: Hjorten tar knekken på grana i Meldal »

17.03.2011: Sluttrapport for prosjekt BioKom »

10.03.2011: Skal bygge virkesterminalar »

18.02.2011: Sitkagran overlegent våpen i klimakampen »

17.02.2011: Stort fokus på skogbruk i kyststroka »

17.02.2011: Nettverkssamling i LENSA Fosen »

17.02.2011: Bekymringsmelding fra Trøndelag »

14.02.2011: Ser på tre med andre briller »

10.02.2011: Vest-Agder er med »

28.01.2011: Brev til Stoltenberg »

21.01.2011: LENSAs årlige samling »

20.01.2011: Resultat fra taubaneprosjekt »

19.01.2011: Invitert til høring »

19.01.2011: Skogbruket mangler veier »

19.01.2011: Høster gevinsten »

13.01.2011: Historisk skogsamling »

13.01.2011: Med fokus på miljø »

07.01.2011: Tilbake til normalen »

06.01.2011: Skogdag i Melhus »

05.01.2011: Skognæringa - naturkunnskap og framtida »

03.01.2011: Skogsvegbygginga i Sogn og Fjordane »

09.12.2010: Inviterer til konferanse »

07.12.2010: Her er landbrukskalenderen »

02.12.2010: ”Livskraftige kommuner” avsluttes »

29.11.2010: Viktige signal frå økonomiprofessor »

24.11.2010: Ei framtidsløysing i Feios »

15.11.2010: Tid for å høste skogreising-skog »

15.11.2010: Samdrift i skog – nye tankar under utprøving »

11.11.2010: Tømmer fra Vesterålen »

09.11.2010: Opp og ned for kystskog-gaselle »

01.11.2010: Mykje bra vedlikehald »

28.10.2010: Innsamling av grankongler til framtidsskogen »

25.10.2010: Vil selge bioetanol-teknologi »

25.10.2010: Ny pådriver i Nidaros Skogforum »

14.10.2010: Hovudplanarbeidet i kystskogbruket er godt igang »

13.10.2010: Naturindeks for Norge - nøytralt måleverktøy?

12.10.2010: Ikke bare lykkelig som liten?

07.10.2010: Skal finne egnede virkesterminaler

05.10.2010: Glede over statsbudsjettet

05.10.2010: Økende mengde gammelskog i Trøndelag

05.10.2010: Ny prosjektleder

04.10.2010: Uttalelse til Giske

01.10.2010: Vil analysere kulturtiltak

30.09.2010: Nye norske klimaproblem!

30.09.2010: Vellykket skogsamling i Vesterålen

30.09.2010: Kompetansen på tynning styrkes

29.09.2010: Trenger mer kunnskap

23.09.2010: Ser lyst på skogsvegframtida

23.09.2010: Forvirring etter DN-utspill

23.09.2010: Nytt hefte om sitkagran

18.09.2010: - Sitkagran er kommet for å bli

17.09.2010: Åpnet nye hjemmesider

16.09.2010: Kystskogbruket øker mest

15.09.2010: Norges lengste tre

15.09.2010: Ambassadørar for tre og trebruk