Fylkeskommunene

... regional nærings- og samfunnsutviklingsaktør i Kystskogbruket

Fylkeskommunene «eier» meldinga, og har ansvaret for de politiske oppgavene i kystskogsamarbeidet. Fylkeskommunene er, gjennom rollen som regional utviklingsaktør, gitt et helhetlig ansvar for regional nærings- og samfunnsutvikling. Gjennom regionreformen har denne rollen blitt ytterligere tydeliggjort på landbruksområdet. Gjennom Melding om kystskogbruket har de deltagende fylkeskommunene tatt et felles, helhetlig ansvar for Kystskogbrukets  næringspolitiske utvikling. Dette gjennom å presisere kystfylkenes muligheter og behov i nasjonal skogpolitikk, samt gjennom regional næringspolitikk. Sentralt i fylkeskommunenes portefølje er ansvaret for fylkesvegene, og rollen som bestiller av nye, bærekraftige bygg, f.eks. til videregående skole. Felles fylkeskommunalt
oppfølgingsprogram (FOP) ledes av en fylkeskommunalt oppnevnt styringsgruppe som har ansvaret for oppfølgingen av Kystskogmeldinga.

Felles fylkeskommunalt program

Har du spørsmål til noen i Fylkeskommunenes administrative gruppe, eller politisk utvalgte i fylkene, ta kontakt med ansvarlige i oversikten under. Eller se kontaktinformasjon for fylkesvise utvalgte her.

Fylkeskommunenes administrative gruppe

Odd Arne Brattland

Leder for fylkeskommunenes administrative gruppe - Trøndelag Fylkeskommune

74175198

Kjetil Helstad

Troms og Finnmark Fylkeskommune

Håkon Renolen

Nordland Fylkeskommune

Kristin Arnestad

Vestland Fylkeskommune

Torleiv Olavson Momrak

Agder Fylkeskommune

Kirsti Connor

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Sissel Bakke

Rogaland Fylkeskommune

Fylkespolitisk gruppe

Stig Klomsten

Leder for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram - Trøndelag Fylkeskommune

90 92 44 09

Bengt-Magne Luneng (SP)

Troms og Finnmark Fylkeskommune

404 96 970

Linda Helèn Haukland (KrF)

Nordland Fylkeskommune

Kjersti Andersen (H)

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Erlend Herstad (Sp)

Vestland Fylkeskommune

Gunn Brekka (H)

Agder Fylkeskommune

Sigmund Slettebø (Sp)

Rogaland Fylkeskommune