Finnmark

Skognæringa i Finnmark

Finnmark treforum Postboks 700 9815 Vadsø | E-post: skognaringsforum.finnmark@kystskogbruket.no

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Kjetil Wikan, leder
Representerer: Pasvik Laft AS
Postadresse: Solvang gård, 9910 Bjørnevatn
Telefon: 906 28 199
Navn: Stig Hjalmar Jacobsen
Representerer: Kvænangslast Sagbruk
Postadresse: Kvænangsbotn, 9162 Sørstraumen
Telefon: 977 69 000
Navn: Jann Heitmann
Representerer: Eiby Sagbruk AS
Postadresse: Eiby, 9518 Alta
Telefon: 976 68 532
Navn: Kate Persen
Representerer: Finnmarkseiendommen (FeFo)
Postadresse: Skogforvalterveien 8, 9513 Alta
E-post: kap@fefo.no
Telefon: 915 13 277
Navn: Kenneth Løvberg
Representerer: Pasvik Biovarme AS
Postadresse: Brattli, 9910 Bjørnevatn
Telefon: 907 06 767
Navn: Tor Håvard Sund, vara
Representerer: Alta kommune
Postadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta
Telefon: 930 111 34
Navn: Helge Molvig, sekretær
Representerer: Statsforvalteren i Finnmark
Postadresse: Damsveien 1, 9815 Vadsø
Telefon: 454 72 526

Fagsekretariat hos Statsforvalterene

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Helge Molvig
Representerer: Statsforvalteren i Finnmark
Postadresse: Damsveien 1, 9815 Vadsø
Telefon: 454 72 526

Fylkespolitisk- og administrativ gruppe

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Kjell-Sverre Myrvoll
Representerer: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Postadresse:
Telefon:
Navn: Kjersti Aronsen
Representerer: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Postadresse: Henry Karlsens plass 1, 9800 Vadsø
Telefon: 789 63 213