Nordland

Skognæringa i Nordland

| E-post: skognaringsforum.nordland@kystskogbruket.no

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Bjørn Borgan, leder
Representerer: Alstahaug Planteskole
Postadresse:
Telefon: 952 03 482
Navn: Halle Heggli, nestleder
Representerer:
Postadresse:
E-post:
Telefon:
Navn: Bjørn Ivar Lamo
Representerer:
Postadresse:
E-post:
Telefon:
Navn: Torgunn Sollid, sekretær
Representerer: Trøndelag Forskning og Utvikling
Postadresse: Postboks 2501, 7729 Steinkjer
Telefon: 994 98 088

Fagsekretariat hos Statsforvalterene

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Geir Sund
Representerer: Statsforvalteren i Nordland
Postadresse: Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø
Telefon: 948 84 692

Fylkespolitisk- og administrativ gruppe

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Linda Helén Haukland
Representerer: Fylkesråd for plan og næring, Nordland Fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset 8048 BODØ
Telefon: 932 65 777
Navn: Håkon Renolen
Representerer: Nordland Fylkeskommune
Postadresse: Fylkeshuset 8048 BODØ
Telefon: 911 93 162

Medlemsbedrifter med kontaktperson

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Laila Brunvold
Representerer: Helgeland Havneselskap
Postadresse:
Telefon: 993 54 015
Navn: Halle Heggli
Representerer: Statskog
Postadresse: Hattfjelldalsvollen 1, 8690 Hattfjelldal
E-post:
Telefon:
Navn: Knut Dreier
Representerer: Moelven Van Severen
Postadresse: Postboks 364 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 976 07 698
Navn: Bjørn Jarmund
Representerer: Arbor Hattfjelldal
Postadresse: Arborveien 10, 8690 Hattfjelldal
Telefon: 907 95 254
Navn: Øyvind Skarvang
Representerer: Norsk Virkesmåling
Postadresse: Baker Østbys vei 5, 1351 Rud
Telefon: 906 90 527
Navn: Bjørn Borgan
Representerer: Helgeland Skogselskap
Postadresse: Strandgata 24, 8656 Mosjøen
Telefon: 952 03 482
Navn: Asgeir Murvold
Representerer: SB Skog
Postadresse: Høvdingvegen 10, 7725 Steinkjer
E-post:
Telefon:
Navn: Terje Daleng
Representerer: Susendalen Bygdesag
Postadresse: Susendal, 8690 Hattfjelldal
Telefon: 941 56 933
Navn: Magne Pedersen
Representerer: Salten Skogservice
Postadresse: Elgveien 5 A, 8226 Straumen
Telefon: 416 33 132
Navn: Steinar Pedersen
Representerer: Skogtema
Postadresse: Hilstad 12, 8960 Velfjord
E-post:
Telefon: 468 04 213