Troms

Skognæringa i Troms

| E-post: skognaringsforum.troms@kystskogbruket.no

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Per Johnny Lyngmo
Representerer: Lyngmogården DA
Postadresse: Vaddasveien 599, 9151 Storslett
Telefon: 481 75 104
Navn: Arild Kulseng-Hansen
Representerer: Sæteråsen Sag og Høvleri AS
Postadresse: Tennvassåsen, 9402 Harstad
Telefon: 947 89 350
Navn: Ann Hege Hanstad
Representerer: Statskog
Postadresse: Mellombygdveien 93, 9321 Moen
Telefon: 916 45 938
Navn: Tore Ruud, vara.
Representerer: Elgnes Gård
Postadresse: 9402 Harstad
Telefon: 952 85 414

Fagsekretariat hos Statsforvalterene

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Trude Hagen Hansen
Representerer: Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postadresse: Damsveien 1, 9815 Vadsø
Telefon: 776 42 171

Fylkespolitisk- og administrativ gruppe

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Kjell-Sverre Myrvold
Representerer: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Postadresse: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Telefon: 410 20 861
Navn: Kjetil Helstad
Representerer: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Postadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Telefon: 909 11 637