Troms

Skognæringa Troms

| E-post: skognaringsforum.troms@kystskogbruket.no

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Frode Vik
Representerer: leder
Postadresse:
Telefon: 909 86 921
Navn: Torgeir Frihetsli
Representerer: nestleder
Postadresse:
Telefon: 951 81 948
Navn: Arild Kulseng-Hansen
Representerer: styremedlem
Postadresse:
Telefon: 947 89 350
Navn: Vegard Fjellaksel Pedersen
Representerer: styremedlem
Postadresse:
Telefon: 913 76 392
Navn: Lars Helge Beldo
Representerer: styremedlem
Postadresse:
Telefon: 916 09 630
Navn: Bitten Hanstad
Representerer: varamedlem
Postadresse:
Telefon: 415 62 614
Navn: Trude Hagen
Representerer: sekretær
Postadresse:
Telefon: 776 42 171

Fagsekretariat hos Statsforvalterene

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Trude Hagen Hansen
Representerer: Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postadresse: Damsveien 1, 9815 Vadsø
Telefon: 776 42 171

Fylkespolitisk- og administrativ gruppe

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Bengt-Magne Luneng
Representerer: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Postadresse: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Telefon: 404 96 970
Navn: Kjetil Helstad
Representerer: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Postadresse: Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Telefon: 909 11 637