Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag

Skolegata 22, Landbruksklyngen bygg P2, 7713 Steinkjer | E-post: post@woodworkscluster.no

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Kjersti Kinderås, Sekretær
Representerer: WoodWorks! Cluster
Postadresse: Skolegata 22, Landbruksklyngen bygg P2, 7713 Steinkjer
Telefon: 952 39 006
Navn: Knut Dreier, Leder
Representerer: Moelven Van Severen AS
Postadresse: Pinavegen 5, 7800 Namsos
Telefon: 976 07 698
Navn: Gisle Tronstad
Representerer: Inn Tre AS
Postadresse: Bogaveien 7, 7725 Steinkjer
Telefon: 91397299
Navn: Rune Johnsen
Representerer: Kjeldstad/Støren Treindustri
Postadresse: Svartøya 7, 7290 Støren
Telefon: 92251294
Navn: Bjørn Einar Ugedal
Representerer: Norske Skog
Postadresse: Sjøvegen 108, 7620 Skogn
Telefon: 91662445
Navn: Odd Morten Aalberg
Representerer: MMK FollaCell
Postadresse: Industrivegen 11, 7796 Follafoss
Telefon: 41640613
Navn: Monica Grindberg
Representerer: Statskog
Postadresse: Namdalshagen, Søren R. Thornæs vei 10 Namsos Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos
Telefon: 95858188
Navn: Snorre Fridén Furberg
Representerer: ALLSKOG
Postadresse: Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim
Telefon: 48027380
Navn: Trond Svanøe-Hafstad
Representerer: SB Skog
Postadresse: Høvdingveien 10, 7725 Steinkjer
Telefon: 91567079
Navn: Anders Børstad
Representerer: Norskog/ Værdalsbruket
Postadresse: Smålandsvegen 25, 7660 Vuku
Telefon: 91169228
Navn: Randi Dille
Representerer: Skogselskapet Trøndelag
Postadresse: Høvdingveien 10, 7725 Steinkjer
Telefon: 91601675

Fagsekretariat hos Statsforvalterene

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Rune Saursaunet
Representerer: Statsforvalteren i Trøndelag
Postadresse: Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer
Telefon: 952 10 661

Fylkespolitisk- og administrativ gruppe

Navn
Representerer
Postadresse
E-post
Telefon
Navn: Stig Klomsten
Representerer: Trøndelag Fylkeskommune
Postadresse: Fylkets hus Trondheim, Erling Skakkesgt. 14 7013 Trondheim
Telefon: 90924409
Navn: Odd Arne Bratland
Representerer: Trøndelag Fylkeskommune
Postadresse: Fylkets hus Trondheim, Erling Skakkesgt. 14, 7013 Trondheim
Telefon: 90774324
Navn: Kirsti Haagensli
Representerer: Trøndelag Fylkeskommune
Postadresse: Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 90579150