Slik blir det penger av trøndersk skog

Publisert 24.08.2017

Trønder-Avisa presenterer hvor viktig skognæringen faktisk er i Midt-Norge.

Foto av: Johan Arnt Nesgård

I dagens avis har Trønder-Avisa flere saker om Norske Skog og Skognæringa i Trøndelag, hvor de trebaserte verdikjedene synliggjøres. Norske Skog Skogn spiller en nøkkelrolle som den klart største mottakeren av virke i regionen. Bransjen er samstemte og har stor tro på fabrikken og framtida.

Arnfinn Hofstad, tidligere konsernsjef i Norske Skog, intervjues om situasjonen til Norske Skog. Han uttaler at, –Den trykte avisas tid ikke er over ennå, og det vil derfor eksistere et levelig marked for de lønnsomme fabrikkene i mange år.

Det skal velges nytt styre i konsernet på generalforsamlingen i dag. Christen Sveaas, som den siste tiden har kjøpt seg stort opp i Norske Skog, foreslås som ny styreleder.

Link til artiklene.

Modell som viser den trebaserte næringskjeden på en svært oversiktlig måte.