Nytt markberedningsggregat til klimaskogplanting

Næsbø Skog har anskaffet seg et nytt markberedningsaggregat.   Dette aggregatet skal bl.a. brukes i pilotprosjektet for planting av klimaskog, som pågår i Trøndelag, Rogaland og Nordland. Du kan lese mer om dette prosjektet her. -Vi har lenge tenkt på å skaffe oss et slikt markberedningsaggregat -klimaskogprosjektet ga oss en god anledning til det. Senere vil…

Les mer

Lærling hos Kai i fjæra

Steve Mathiesen frå Larvik har utdanning frå båtbyggjarlinja ved Plus-skolen i Fredrikstad. Eg likar å arbeide med trevirke seier Steve. Dette året er han lærling hos Kai Linde i Rognanfjæra i Saltdal, etter mange si meining norske båtbyggjarar sin “fødestad”. Med tru på båtbyggjaryrketDet starta nokså tilfeldig seier Steve. Han ville først utdanne seg innan…

Les mer

Gode erfaringer fra sommerens skog-gjødsling

Skogområder i Trøndelag har i løpet av sommerhalvåret blitt gjødslet via helikopter. Dette er både veldig lønnsomt for skogeier, samtidig som miljøgevinsten er betydelig. Man kan regne med at gjødslet skog gir en tilvekst på ca. 1 m3/daa over de ti årene det tar før den skal hogges. Vi har snakket med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag…

Les mer

Skogbruk, skogindustri og tømmerkaiar i Salten

Ei effektiv utbygging av infrastruktur og tømmerkaiar er for tida tema i kommunane i Salten, dvs. Meløy, Gildeskål, Bodø, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy. I Sørfold ligg Elkem Salten som treng i overkant av 100 000 kubikkmeter tømmer til flis som sikrar kvaliteten ved framstilling av silisium. Sagtømmeret går til industri andre stader…

Les mer

Sikkerhet ved vindfallhogst

Fylkesmannen i Troms har laget en video om sikkerhet ved vindfallhogst. Denne filmen har Fylkesmannen i Troms lagt ut etter stormen Ylva som nettopp herjet i Nord-Norge. I filmen demonstrerer Knut Johnsen (instruktør i Aktivt skogbruk) hvordan man får ned et tre som henger fast i et annet tre. -Det som er viktigst å passe på…

Les mer

Tømmerstokken gir halve inntekta på gården

På gården til Kjetil Skartand i Vindafjord i Rogaland ble det planta skog tidlig på 1900- tallet. I dag blir skogen hogd. -Tømmerstokken gir i dag halve inntekta på gården når jeg foredler den selv, sier Skartland. I forrige uke besøkte representanter fra Kystskogbruket og Tysvær kommune sagbruket til Kjetil Skartland i Vindafjord i Rogaland.…

Les mer

Grenseløst skogbruk i et endret klima

Hvordan løse utfordringene knyttet til hogst og tømmertransport når klimaendringene gjør marka våtere og vintrene mildere?  Dette er hovedproblemstillingen i Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett ändrat klimat» som nå skal igangsettes. Kombinasjonen av mildere vintre uten tele i jorda, mer nedbør som regn og moderne skogsdrift, byr på utfordringer som gjør det stadig mer krevende…

Les mer

Likegyldige helt til det plutselig angår oss.

Vi har ikke noen spesielle meninger om skogbruket. Helt til den vante tusrstien i skogen plutselig går gjennom ei hogstflate. Også når det gjelder skogbruk er vi likegyldige helt til det plutselig angår oss selv. Dette er en av funna fra undersøkelsen Holdninger til gran. Forprosjekt: Håndtering av utfordrende saker (issues management) fra Trøndelag Forskning…

Les mer

Mange muligheter innenfor skog i omstillingen til bioøkonomi

Johan Hustad mener skog- og trenæringa har et godt grunnlag for å kunne ta en betydelig rolle i omstillingen til bioøkonomi i Norge. Johan Hustad, direktør ved NTNU Energi, skrev for nylig et blogginnlegg på forskning.no. Her ser han på mulighetene for økt satsing på skogindustri i Norge ift. utvikling av bioøkonomi. Som han skriver,…

Les mer