Konferanseuke i WoodWorks! Cluster 11.-15. mai

Publisert 05.05.2020

Bilde webinaruke

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Dette gir grunnlag for svært positive fremtidsperspektiver. WoodWorks! klyngen skal bidra med nye produkter og løsninger til markedet som både reduserer klimagasser og skaper fremtidsrettede arbeidsplasser og et grunnlag for økt vekst og verdiskaping for klyngens bedrifter.

Oppstartskonferansen som var planlagt i mars måtte utsettes. Opplegg og gjennomføring tilpasses vår nye hverdag og gjennomføres som webinarer fordelt over flere dager i stedet for å samle alt på en dag.

Hver dag i uke 20 tar vi opp nye og relevante tema med spennende foredragsholdere:
Mandag 11. mai fra kl. 09.00-10.00: Kan nyskapende arkitektur og design ta trelast «inn i byen – opp i høyden»?
Tirsdag 12. mai fra kl. 08.30-09.30: Har unge en mulighet til å bo bærekraftig og rimelig?
Onsdag 13. mai fra kl. 08.30-09.30: Hva påvirker karbonbalansen i skogen?
Torsdag 14. mai fra kl. 08.30-09.30: Potensial i nye anvendelser av trefiber
Fredag 15. mai fra kl. 08.30-09.30: Kompetansebygging for framtida

Detaljert program og informasjon om påmelding finner du her.
Konferanseuken er åpen for alle.

Velkommen!