Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Arkiv for 2020

Statsråd Sveinung Rotevatn opnar Kvamen Tømmerkai

På vegne av regjeringa vil klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn opne Kvamen Tømmerkai i Fjaler tirsdag 10. mars. Program føreligg no, og arrangementet er opent for alle. Som tidlegare annonsert her på nettsida, var det bestemt at klima- og miljøminister Ola Elvestuen skulle opne Kvamen Tømmerkai.Som kjent vart det nyleg ministerskifte, og vi er svært…

Les mer

Frå skog til industri

«Vi vil medverke til ein best mogeleg vegstandard frå skog til industri i heile landet» sa Torill Eidsheim (Høgre, Vestland) då representantar frå Kystskogbruket møtte politikarar frå Høgre og FrP på Stortinget denne veka. Tekst: Helge Kårstad Store gevinstar Denne regjeringa har satsa mykje pengar på å betre infrastrukturen for skogbruket. Det gjeld skogsvegar, tømmerkaiar…

Les mer

Sterkare fokus på taubaner

Norske virkeskjøparar vil saman med aktørar i skognæringa styrkje kapasitet, kunnskap og beredskap kring skogsdrift i taubaneterreng. Driftstilskotet til taubanedrift må aukast og det må tilsetjast ein taubanepådrivar heiter det i ein uttale.Tekst og foto: Helge Kårstad UtgangspunktetUnder Taubanesamlinga 2019 i Gloppen vart det frå fleire uttalt eit ynskje om å sikre at vi har…

Les mer