Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Arkiv for 2020

Skognæringa Kyst i Rogaland

Styret i Skognæringa Kyst held nyleg møte i Stavanger. Det vart også tid til eit bankbesøk, litt informasjon om bionergi, juletre og sjølvsagt sitkagran. Vi har laga ein bildereportasje frå fagdelen av styremøtet i Stavanger.Fagprogrammet var svært godt tilrettelagt av fylkesskogmeister Stein Bomo, og gav styret god innsikt i skogbruk og skognæring i Rogaland.Tekst og…

Les mer

Taubanesamling i Øyer

Du er invitert til stor skogdag med tema bratt terreng. Det skjer i Øyer kommune i Gudbrandsdalen fredag 28. august. Set av dagen no! Skogdagen i Øyer er eit samarbeid mellom Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Glommen Mjøsen Skog, Norsk Taubanelag og Kystskogbruket.Dei to største taubaneentreprenørane i Norge vil demonstrer ulike driftsmåtar i bratt terrenng.Meir detaljert program…

Les mer

Skogkurs: Storsatsning på nettkurs for entreprenører og maskinførere

Med betydelig støtte fra Kompetanse Norge setter Skogkurs opp 36 nettkurs for entreprenører og skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august – de fleste før ferien. Eksamensforberedende kurs for praksiskandidaterHer er det 4 kurs: ett er gjennomført, to kurs går i juni og ett settes opp i august. Kursene går over…

Les mer

Planta skog i 50 år

Sigfred har runda 81 år og er denne dagen i gang med skogplanting. I heile 50 år har han planta skog, litt for seg sjølv men også for andre. – «Det er triveleg arbeid» seier den tidlegare bonden Sigfred Stusdal i Alver kommune ved Bergen.Tekst og foto: Helge Kårstad Store verdiar i skogenVi møter Sigfred…

Les mer

Transportøkonomisk institutt skal utgreie flaskehalsar

I regi av Kystskogbruket er TØI (Transportøkonomisk institutt) nyleg engasjert til å utarbeide ein samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å skrive opp kommunevegane/ fjerne flaskehalsane for tømmertransport. Det skal også utarbeidast ei prioriteringsliste over dei enkelte vegane. Arbeidet skal skje i samarbeid med Fylkesmannen.Tekst og foto: Helge Kårstad Kippkøyringa er fælSom vi veit er det særdeles mykje…

Les mer

Herrens glade dager

Skogplanting er «inn» for tida. Dette er kjekt, vi tenar pengar og det er ei grei avkopling frå dataskjermen fortel 15 åringane Amund, Richard og Daniel frå Førde.Tekst og foto: Helge Kårstad Tenar pengar– «På sett og vis lever vi herrens glade dager» seier Amund med eit smil då vi møter skogplantarane frå Førde, ein…

Les mer

Konferanseuke i WoodWorks! Cluster 11.-15. mai

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Dette gir grunnlag for svært positive fremtidsperspektiver. WoodWorks! klyngen skal bidra med nye produkter og løsninger til markedet som både reduserer klimagasser og skaper fremtidsrettede arbeidsplasser og et grunnlag for økt vekst og verdiskaping for klyngens bedrifter. Oppstartskonferansen som var planlagt i mars…

Les mer