Rune Hedegart starter opp som ny prosjektleder i Skognæringa Kyst Rune er 53 år og bosatt med familie på Inderøy i Trøndelag. Han er utdanna forstkandidat fra Ås, og har en allsidig bakgrunn fra yrkeslivet. Han har blant annet vært skogbrukssjef, både i Balsfjord (Troms) og Inderøy (Trøndelag). Videre har han arbeidet hos Fylkesmannen i…

Les mer

«Vårt politiske flertall de siste 10-15 år har så langt bedrevet verdens dyrest klimakutt, det være seg månelanding, regnskog (kalt Skogsatsingen), el-biler og elektrifisering av sokkelen» skriver tidligere rådmann og fylkesskogsjef Mathias Sellæg i denne artikkelen. «Klimapolitikken skal være målretta og visjonær» skriver klima og miljøminister Rotevatn i Nationen 9. nov.  Han burde også tilføyd…

Les mer

Skal du hogge tømmer sjølv i vinter, må du gjennomføre eit PEFC kurs for å kunne dokumentere at du driv eit berekraftig skogbruk.Forrige veka deltok 15 skogeigarar frå Sunnfjord, Fjaler og Flora på dette skogsertifiseringskurset. – «Dette var både kjekt og nyttig» applauderte deltakarane til slutt.Tekst og foto: Helge Kårstad Kurser i Førde 30. og…

Les mer

Pressemelding fra Skognæringa Kyst: Regjeringa vil satse til sammen 19,2 mrd kroner for å fange og lagre CO2 fra fossil produksjon. Grønn skogsatsing gir en mangedobbel effekt, til en kostnad på 0,5 % av denne megainvesteringen. Hvorfor vil ikke Regjeringa helgardere og satse på skogen? Fotosyntesen er kanskje ikke like spennende som risikofylt teknologiutvikling –…

Les mer

Skrevet av; Bernt Håvard Øyen og Rasmus Stokkeland. I de siste par tiårene har det fra flere hold vært påstått at vanlig gran (Picea abies) både på Vestlandet og i Nord-Norge nord for Saltfjellet er et fremmed treslag, og dermed at den økologisk sett kan stemples som uønsket. Fra skogbrukshold har hovedoppfatningen vært at vanlig…

Les mer

Nå har den første brikken i Kystskogbrukets sansepakke ankommet! Et lite byggesett utvikles og produseres til konferansen  «Verdien av tre – fra skog til møbler, er det mulig i Norge?». I et hav av tilbud om webinarer på skjerm, er det lett å glemme hvem som sa hva hvor og hva tema egentlig var når vi konsumerer disse tilbudene ukentlig. 

Les mer

Dette var skamkjekt sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad då ho denne veka opna Risøyhamn Tømmerkai i Nordland. I talen sin understreka ho skogen sin positive verknad på klima, og sa at dei utanlandske treslaga som var planta under skogreisinga også var viktige i så måte. Vi har laga ein bildereportasje frå opninga.Tekst og foto:…

Les mer

Skogdagen i Øyer med tema bratt terreng samla mykje folk.– Det moderne driftsutstyret som vart vist fram på skogdagen er eit kvantesprang i utviklinga av skogsdrift i bratt terreng, sa fleire av deltakarane.– Vi treng eit taubanemiljø i Norge både for å ta ut ressursar og å sikre beredskap, sa adm. dir. i Glommen Mjøsen…

Les mer

Siste planten er i bakken, plantesesongen er over. Da er det bare å lene seg tilbake og finne noe godt lesestoff. Godt og nytt lesestoff er det en del av, som samtidig kan kombineres med en synfaring. Her er en liten oppsummering. Verdens skoger reduseres! FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), publiserte nylig verdens…

Les mer