Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Arkiv for 2020

Kriser og muligheter – flaskehalser og skogfond

Det sies at det kinesiske ordet for krise er sammensatt av to tegn: Ett som betyr fare og ett som betyr muligheter. Flere kommuner og fylkeskommuner har i den senere tid erklært «Klimakrise» og flere jobber nå med å se på hvilke tiltak de skal sette i verk for å møte vår tids største utfordring.…

Les mer

Ei openberr transportåre

«Vi treng ei konkurransedyktig skog- og trenæring. Den lange kystlina er ei openberr transportåre for å frakte tømmer frå skogen til maknaden» sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mellom anna då han opna Kvamen Tømmerkai i Fjaler førre veke.Tekst: Helge KårstadFoto: (med unntak av opningsbildet) David Zadig Det var like før corona-epidemien for alvor tok…

Les mer

Stort samfunnsbidrag fra de skogbaserte bedriftene i Grane og Hattfjelldal.

  De skogbaserte verdiskaperne i Grane og Hattfjelldal løftes fram. Gjennom et utviklingsprosjekt i de to kommunene, synliggjøres arbeidsplasser og ringvirkninger de skogbaserte aktørene bidrar med i sine lokalsamfunn. Bærekraftig verdiskaping for framtida! «Skogkvelden» som ble arrangert 10. mars på Grane bygdetun er et av flere tiltak i prosjektet. Her fikk et godt oppmøte fra…

Les mer

Sitkagrana fjerner mer CO2 fra atmosfæren enn andre trær

Alle scenarier fra FNs klimapanel (IPCC) som begrenser den menneskeskapte oppvarmingen til 1,5 grader, forutsetter bruk av tiltak som fjerner karbon fra atmosfæren. Påskoging og bruk av bioenergi, med karbonfangst og lagring i skog og trekonstruksjoner, er de karbonfangsttiltakene som er best utredet av FNs klimapanel. Noen grunnleggende spørsmål bør besvares før nye klimatiltak behandles…

Les mer

Skogsveier i fokus på Sør-Vestlandet

Infrastruktur er nøkkelordet hos oss dette året sier Martin Bråthen, som er prosjektleder for driftsteknikk og infrastruktur hos Skogkurs.   Fra og med første januar i 2020 har kommunen fått ansvaret for tildeling av tilskudd til skogsbilveibygging og drift i bratt- og vanskeligterreng. Derfor vil Skogkurs gjennomføre over 20 kurs dette året innenfor temaet infrastruktur i…

Les mer

Statsråd Sveinung Rotevatn opnar Kvamen Tømmerkai

På vegne av regjeringa vil klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn opne Kvamen Tømmerkai i Fjaler tirsdag 10. mars. Program føreligg no, og arrangementet er opent for alle. Som tidlegare annonsert her på nettsida, var det bestemt at klima- og miljøminister Ola Elvestuen skulle opne Kvamen Tømmerkai.Som kjent vart det nyleg ministerskifte, og vi er svært…

Les mer

Frå skog til industri

«Vi vil medverke til ein best mogeleg vegstandard frå skog til industri i heile landet» sa Torill Eidsheim (Høgre, Vestland) då representantar frå Kystskogbruket møtte politikarar frå Høgre og FrP på Stortinget denne veka. Tekst: Helge Kårstad Store gevinstar Denne regjeringa har satsa mykje pengar på å betre infrastrukturen for skogbruket. Det gjeld skogsvegar, tømmerkaiar…

Les mer

Sterkare fokus på taubaner

Norske virkeskjøparar vil saman med aktørar i skognæringa styrkje kapasitet, kunnskap og beredskap kring skogsdrift i taubaneterreng. Driftstilskotet til taubanedrift må aukast og det må tilsetjast ein taubanepådrivar heiter det i ein uttale.Tekst og foto: Helge Kårstad UtgangspunktetUnder Taubanesamlinga 2019 i Gloppen vart det frå fleire uttalt eit ynskje om å sikre at vi har…

Les mer