Høy kjendisfaktor under Klima- og miljødepartementets 50 års feiring

Publisert 11.05.2022

johnkerry

Klima og miljødepartementet feiret sine første 50 år med brask og bram og mange utenlandske celebriteter hadde funnet veien til markering. Midt blant dem alle satt også Kystskogbrukets utsendte. 

-Kystskogbruket var den eneste skogorganisasjon som var invitert. Et visst inntrykk må vi vel da ha gjort!, sier Rune Hedegart som deltok for Skognæringa Kyst. 

Arrangementet var meget velregissert og spekket med gode faglige innlegg. 

-Innleggene dreide seg om klima på en eller annen måte, men sjølsagt også mange andre miljøspørsmål. En interessant vinkling var da blant annet Knut Faldbakken og boka Uår og Gjert Nygårdshaug om boka Mengele zoo. Disse to var med på å diskutere kunstens påvirkning på miljøarbeidet, som nok er sterkere enn de fleste tenker over i hverdagen, forteller Hedegart. 

Riktig storfint besøk dukket også opp; John Kerry fra toppadministrasjonen i USA.

-Han var meget engasjert og snakket seg riktig varm om klima og miljø i verdenspolitikken, sier Hedegart.

Skognæringa Kyst gav sammen med Skogselskapet en klimakvote i klimaskog i bursdagsgave til departementet med følgende ord:

“Trær lagrer Co2. Mer enn halvparten av Norges samlede årlige utslipp lagres i skogen. I Trøndelag lagrer skogen mer enn fylkets samlede utslipp av klimagasser. Gjennom etablering av klimaskoger på gjengroingsarealer vil Skogselskapet i Trøndelag bidra til å lagre enda mer Co2 i fylket.  Dette er viktig for å løse klilmautfordringen, den største oppgaven verden står ovenfor.”