Taubanekalkulatoren er ferdig

Norsk Taubanelag tok saman med Skognæringa Kyst initiativ til å utvikle den første norske taubanekalkulatoren våren 2021. Men det var under ei taubanesamling på Vestnes i Møre og Romsdal hausten 2020 at det kom framlegg om å utvikle ein slik kalkulator. Taubanekalkulatoren er no ferdig til bruk, og nederst i dette oppslaget finn du lenka.Tekst…

Les mer

Midlar frå Havbruksfondet til tømmerkai

Nyleg kunne Bjørnafjorden kommune skrive kontrakt for utbygging av Samnøy Tømmerkai, ein av dei største på Vestlandet. Nokre dagar før hadde politikaren Terje Søviknes (FrP) føreslege å nytte 12 millionar kroner frå Havbruksfondet for å sikre eigenkapitalen til den nye tømmerkaien.Tekst og første foto: Helge Kårstad Utbygging av tømmerkaiar i norsk skogbruk går mot slutten,…

Les mer

Halvfulle tømmerlass er dårlig klimapolitikk

Skogen fanger halvparten av all CO2 som slippes ut i Norge, og når tømmer fra skogen foredles og erstatter fossile produkter som plast, stål og betong, kuttes ytterligere utslipp. Tømmertransport inn til foredlingsindustri er derimot en akilles i klimaregnskapet, på grunn av dårlige kommuneveger.

Les mer

Stor aktivitet i Vestland Skognæringsforum

Vestland Skognæringsforum har satsa mykje på aktivitetar i 2022, på bakgrunnen av det utilfredsstillande rekrutteringsarbeidet innan skogbruk på Vestlandet. Og ønske om å få eit større fokus på skog og skogbruk i fylket. Den 28. og 29. april vart det gjennomført eit seminar med fokus på kvalitetstømmer frå skogen, eit samarbeid mellom Vestland Skognæringsforum og…

Les mer

Julehelsing til våre samarbeidspartnere

Året 2022 nærmer seg slutten, og det er tid for å reflektere litt over året som har gått. Vi som har jobba i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har hatt et aktivt år. Vi har holdt trykket oppe på å utvikle effektive transportløsninger for tømmer langs kysten, vi har…

Les mer

Vellukka politikardag på Voss

Mykje skogfolk og mange politikarar var samla på Voss 14. november. Denne gongen vil vi gi førstepremien til politikarane. Kort sagt synte dei eit imponerande engasjement og hadde utvilsamt mykje kunnskap om skog og skognæringa. Arrangementet gav utan tvil meirsmak sa arrangøren Ruben Bøtun i Vestland Skognæringsforum. Nedanfor følgjer ein bildereportaje frå dagen på Voss.Tekst…

Les mer

Dei første av dei siste

Koronaepidemien stoppa mange prosessar kring utbygging av tømmerkaiar i landet, men no er det stor aktivitet igjen. Børnes Tømmerkai i Kvinnherad kommune og Stokmarknes tømmerkai i Hadsel kommune er i sluttfasen, og vil etter planen bli ferdigstilt i første kvartal 2023.Tekst og foto: Helge Kårstad Kortreist tømmerkai i KvinnheradUtbygging av Børnes tømmerkai i Kvinnherad kommune…

Les mer

Krafttak for taubanemiljøet

Fylkesskogmester Torkel Hofseth i Vestland tilrår i eit brev til kommunane i fylket å auke tilskotet til bruk av taubane i bratt terreng med 100 kroner per kubikkmeter. Hofseth seier at det trengs eit krafttak for taubanedrift på grunn av kostnadsauke, mangel på taubanemannskap og sterk kapasitetsnedgang for taubaner i Norge.Tekst og foto Helge Kårstad…

Les mer

Lukkeleg som liten

Medan dei store virkeskjøparane i landet fusjonerte for nokre år sidan, etablerte Ingunn, Martin og Tarje eit lokalt forankra miniføretak kalla Fjordtømmer AS. Det som i mange sine auge ikkje skulle vere mogleg, har tvert imot blitt ein suksess.Tekst og foto: Helge Kårstad Vi møter styreleiar Martin Braanaas og dagleg leiar Ingunn Kjelstad i nye…

Les mer