God sommer fra Skognæringa Kyst!

Vi skriver 1. juli og vi er allerede halvveis i 2022. Sommerferien er straks i gang for oss i Skognæringa Kyst SA og vi får tid til å reflektere litt over året så langt. Vi som jobber i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har allerede hatt et hektisk halvår.…

Les mer

Når statssekretæren er tømrer, er forståelsen god

Det var god stemning når Skognæringa Kyst besøkte Klima- og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) er fra Årdal og har  jobbet som tømrer og byggeleder i Hedalm Anebyhus. Han var godt informert om utfordringer og muligheter for kystskogbruket.  -Vi ba om møtet med Klima- og miljødepartementet fordi vi ønsket å formidle vårt ståsted rundt…

Les mer

Sterk støtte til skogbruk i nord

Skognæringa Kyst synes ordføreren og næringssjefen i Hadsel kommune treffer spikeren så til de grader på hodet i sitt innlegg i Nationen 23.05.2022, der de tar til orde for å utnytte skogens muligheter i nærings- og klimasammenheng, og da særlig gjennom bruk av utenlandske treslag som har bevist sin fortreffelighet langs kysten og i Nord-Norge gjennom over 100 år.

Les mer

Hjorten et opp skogen

Hjortestammen har dobla seg sidan år 2000 og veksten er aukande. Ein fersk rapport frå NIBIO viser til estimerte verditap på inntil 46% i foryngingsfelt av gran på Vestlandet og i Trøndelag. Saman med skader på eng utgjer dette store tap for grunneigarar og tiltak må setjast i verk.Tekst og foto: Helge Kårstad NIBIO ved…

Les mer

Skogsamling på Voss

21 og 22. april var det samling for skogfunksjonærer i kommunene i Vestland fylke. I tillegg deltok Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet, Skognæringa Kyst, tømmerkjøpere og andre skogaktører. Samlinga var lagt til Voss, som ligger ganske midt i dette vidstrakte fylket.

Les mer

Taubanekalkulatoren i rute

Høg kompetanse og godt humør var einerådande då taubanefolket nyleg hadde samling i Høyanger for å teste første utgåve av taubanekalkulatoren.Tekst og foto: Helge Kårstad Norske Taubanelag tok saman med Skognæringa Kyst initiativ til å utvikle den første norske taubanekalkulatoren for kring eit år sidan. Arbeidet er finansiert av Verdiskapingsfondet (ca. 50%) saman med Skogkurs,…

Les mer

Høy kjendisfaktor under Klima- og miljødepartementets 50 års feiring

Klima og miljødepartementet feiret sine første 50 år med brask og bram og mange utenlandske celebriteter hadde funnet veien til markering. Midt blant dem alle satt også Kystskogbrukets utsendte.  -Kystskogbruket var den eneste skogorganisasjon som var invitert. Et visst inntrykk må vi vel da ha gjort!, sier Rune Hedegart som deltok for Skognæringa Kyst.  Arrangementet…

Les mer