Vellukka politikardag på Voss

Mykje skogfolk og mange politikarar var samla på Voss 14. november. Denne gongen vil vi gi førstepremien til politikarane. Kort sagt synte dei eit imponerande engasjement og hadde utvilsamt mykje kunnskap om skog og skognæringa. Arrangementet gav utan tvil meirsmak sa arrangøren Ruben Bøtun i Vestland Skognæringsforum. Nedanfor følgjer ein bildereportaje frå dagen på Voss.Tekst…

Les mer

Dei første av dei siste

Koronaepidemien stoppa mange prosessar kring utbygging av tømmerkaiar i landet, men no er det stor aktivitet igjen. Børnes Tømmerkai i Kvinnherad kommune og Stokmarknes tømmerkai i Hadsel kommune er i sluttfasen, og vil etter planen bli ferdigstilt i første kvartal 2023.Tekst og foto: Helge Kårstad Kortreist tømmerkai i KvinnheradUtbygging av Børnes tømmerkai i Kvinnherad kommune…

Les mer

Krafttak for taubanemiljøet

Fylkesskogmester Torkel Hofseth i Vestland tilrår i eit brev til kommunane i fylket å auke tilskotet til bruk av taubane i bratt terreng med 100 kroner per kubikkmeter. Hofseth seier at det trengs eit krafttak for taubanedrift på grunn av kostnadsauke, mangel på taubanemannskap og sterk kapasitetsnedgang for taubaner i Norge.Tekst og foto Helge Kårstad…

Les mer

Lukkeleg som liten

Medan dei store virkeskjøparane i landet fusjonerte for nokre år sidan, etablerte Ingunn, Martin og Tarje eit lokalt forankra miniføretak kalla Fjordtømmer AS. Det som i mange sine auge ikkje skulle vere mogleg, har tvert imot blitt ein suksess.Tekst og foto: Helge Kårstad Vi møter styreleiar Martin Braanaas og dagleg leiar Ingunn Kjelstad i nye…

Les mer

Diskuterte ambisjoner i Tre på Agder

2. og 3. november arrangerte treklyngeprosjektet Tre på Agder en konferanse for medlemmer og samarbeidspartnere. Formålet var å drøfte ambisjonene framover. Konferansen var prega av stort engasjement og gode innlegg og diskusjoner. Ca 70 deltakere var samla i konferansen på Strand Hotell Fevik. Flesteparten representerte medlemsbedrifter fra trearbeidende industri. Tema for konferansen var «vekst og…

Les mer

Høringsinnspill til endring i bærekraftforskriften

Skognæringa Kyst har gitt innspill til forslaget til endringer i «Forskrift om berekraftig skogbruk», som er på høring fram til 29. november i år. Vårt innspill er laget etter god dialog med flere aktører i Kystskogbruket. Det er en god støtte å ha kunnskapsrike samarbeidspartnere i slikt arbeid. Vårt innspill er formidlet til resten av…

Les mer

Skognæringa Kysts styreleder

Ottar Arve Bjørkedal brenn for auka verdiskaping basert på norsk skog- og trevirke, og er oppteken  av å støtte dei som ønskjer å satse. I juni vart den aktive bonden, ass.rektoren og leiaren av Allskog Bjørkedal skogeigarlag, også styreleiar i Skognæringa kyst, som er eit samvirke for skognæringa langs kysten, frå Agder til Finnmark. -Eg…

Les mer

Statsbudsjettet 2023

Tilskudd til skogsveier og tømmerkaier er foreslått redusert med 10 millioner kroner over ordinært statsbudsjett for 2023. Utenom dette er det knapt endringer når det gjelder skogtiltak. Skogtiltak over jordbruksavtalen er som kjent ferdigforhandlet med en økning på 39 millioner kroner.Tekst og foto: Helge Kårstad For skogbruket er det særlig to kapitler over Landbruks- og…

Les mer