Sterk støtte til skogbruk i nord

Publisert 24.05.2022

Vellykket skogreising med lutzgran i Råvollmarka i Hadsel kommune. Her fanges masse co2 og skapes ressurser til det grønne skiftet. Foto: Arne Steffenrem
Vellykket skogreising med lutzgran i Råvollmarka i Hadsel kommune. Her fanges masse co2 og skapes ressurser til det grønne skiftet. Foto: Arne Steffenrem
Skognæringa Kyst synes ordføreren og næringssjefen i Hadsel kommune treffer spikeren så til de grader på hodet i sitt innlegg i Nationen 23.05.2022, der de tar til orde for å utnytte skogens muligheter i nærings- og klimasammenheng, og da særlig gjennom bruk av utenlandske treslag som har bevist sin fortreffelighet langs kysten og i Nord-Norge gjennom over 100 år.

Næringssjef Daniel Sowe og ordfører Aina Nilsen i Hadsel kommune mener myndighetene går for langt i å legge restriksjoner på bruken av utenlandske treslag. Se innlegget her.

Bjørn Borgan, leder i Skognæringsforum Nordland, stiller seg bak innlegget uten forbehold. Viktigheten av «å holde hjulene i gang» i tømmerproduksjonen som ble påbegynt i etterkrigstiden er ikke noe man burde ta lett på. Tømmerressursen i Nord-Norge er per i dag ikke ubetydelig og fremover vil den vokse eksponentielt, sier Borgan.

Videre forteller han at denne ressursen kan brukes til grønn bærekraftig næringsutvikling i hele Nord-Norge; i varige konstruksjoner, i emballasje, i drivstoff, i CCU (karbonfangst og bruk) og i fremtiden som substitutt for langreiste innsatsfaktorer i næringsmiddelindustrien. I tillegg vil skogen som produseres fremover binde betydelige mengder CO2. Kystgrana vil med andre ord ha potensiale til å være en betydelig ressurs for nærings- og samfunnsutviklingen i Nord-Norge, den gir oss rett og slett muligheten til å skape enda flere grønne og bærekraftige arbeidsplasser.

Bjørn Borgan – Leder Skognæringsforum Nordland. Foto: Privat

Den strenge holdningen til bruk av utenlandske treslag er fulgt opp i forslaget til nye standarder i skogsertifiseringssystemet PEFC, som er ute på høring. Skognæringa Kyst oppfordrer sterkt til at de som har interesse for skogbruk gir en uttalelse til høringen på de nye skogstandardene i PEFC. Se mer om høringen her.