Vern

Uttale til Høring av olivinskog som utvalgt naturtype

Status. Lovverket og systemet rundt prioriterte arter og utvalgte naturtyper er Skognæringa Kyst sterkt kritisk til. Det vi er kritisk til er den betydelige båndleggingen av skogarealer. Skogarealer blir båndlagt uten tilstrekkelig dokumentasjon og faktagrunnlag. Uten at det nødvendigvis bevarer det biologiske mangfoldet Skognæringa Kyst SA har uttalt seg vedrørende forslag om olivinskog som utvalgt…

Les mer »