Forside - Kystskogkonferansen 2023 og åpning av miljøhavna

Kystskogkonferansen 2023

Takk for at du deltok på kystskogkonferansen 2023!

Her finner du presntasjonene som ble vist under innleggene på konferansen og bilder som ble tatt av fotograf Bjørn Eide.

Presentasjoner dag 1

Nordlandsskogbruket

Katrine Erikstad

Statsforvalteren Nordland

 

Transportårene - grunnlag for grønn verdiskaping

Ole Hartvig Bakke

daglig leder Skognæringa Kyst

 

Økt andel tre i norske bygg? Hvorfor og hvordan?

Heidi Finstad

adm.dir Treindustrien

 

Havn og fremtidens arbeidsplasser

Anita Skog

Næringspolitisk avdeling NHO

 

Grønn transport på sjø og land - havnenes rolle

Ingelin Noresjø, Programleder GLP NHO

Kine Solbakken, prosjektleder Egga utvikling

DSC_3733 (Foto Bjørn Eide)

Presentasjoner dag 2

Framtidsskogen

Rune Hedegart

prosjektleder Skognæringa Kyst

 

Elkem Biocarbon

Jon Rune Vetleseter

Biocarbon PM Elkem

 

Norske Skog Skogn

Sigbørn Dalen

Supplysjef Norske Skog Skogn

 

Skogreisingseventyret i Lofoten og Vesterålen

Vladimir Matic

Skogforvalter Lofoten/Vesterålen

 

Sagbruksatsing på miljøhavna

Tone Norum, prosjektleder Egga Utvikling

Ivan Hansen, driftssjef Nordpall AS

 

Muligheter for kortreiste verdikjeder fra kystskogfylka?

Knut Johan Dreier

daglig leder Moelven van Severen

 

Tilrettelegging for det grønne skiftet fra skogsektoren - hva er regjeringens politikk?

Anne Gjerlaugsen Delphin

Seniorrådgiver Landbruks- og matdepartementet

Bilder fra konferansen

Alle bilder av fotograf Bjørn Eide